Giao thông

Bộ Giao thông vận tải kêu gọi đường sắt chấm dứt độc quyền

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Đồng thời, bộ phận đường sắt và bộ đề nghị Bộ Đường sắt tách biệt rõ ràng các hoạt động cơ sở hạ tầng đường sắt khỏi hoạt động vận tải để loại bỏ độc quyền …

Các yêu cầu trên được đưa ra sau khi chính phủ kiểm tra tổng hợp nhiều khiếm khuyết và hành vi bất hợp pháp. Nó chỉ ra rằng tổ chức thương mại của VNR đã không thay đổi cơ bản mô hình tổ chức để hoạt động theo quy định của đường sắt. Luật năm 2005, không có sự phân biệt rõ ràng giữa lãnh đạo chính phủ và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là giữa các hoạt động cơ sở hạ tầng do nhà nước đầu tư và hoạt động vận tải đường sắt. Sự khác biệt dẫn đến lao động. Cục Kiểm tra Chính phủ cũng tin rằng VNR vẫn phải chờ đợi, dựa vào nhà nước và cơ chế, đổi mới tư duy độc quyền là chậm, thiếu hướng dẫn hoạch định chiến lược phù hợp, không phù hợp với xu hướng và môi trường phát triển chung.

Bộ Giao thông vận tải kêu gọi ngành đường sắt loại bỏ độc quyền. Ảnh: Đ. Cho vay – Ngoài chỉ thị về việc loại bỏ độc quyền, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu VNR xử lý nghiêm các đơn vị và nhân sự được bảo vệ bởi các khiếm khuyết và vi phạm được nêu trong kết luận của mình. Cục Kiểm tra Chính phủ .

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tất cả các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/10. Kết luận của Công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên sử dụng tài sản cố định và tài sản. Vì lý do này, cuộc kiểm tra của chính phủ đã chỉ ra một loạt các khiếm khuyết và hành vi bất hợp pháp của Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên. Chẳng hạn, thanh tra chính phủ cho biết, bằng cách cho thuê tài sản đất và đất liên kết của công ty đường sắt Việt Nam Lý Thường Kiệt 80 và Phan Bội Châu (Hà Nội) 20, thực tế tài trợ từ các công ty không thiết yếu là ngược lại. Nội quy. – Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like