Giao thông

Cây cầu dài 6 km bắt đầu bắc qua sông Linhe

Sáng 26/6, Bộ Giao thông Vận tải và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức khởi công cầu Cửa Hội trên sông Lin nối Nghệ An-Hà Tĩnh tại thị xã Cửa Lò. . -Trong kế hoạch phát triển giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án Cầu Cửa Hội nối thành phố Guaró và đường cao tốc ven biển Nghi Xuân (Shimoda) của Việt Nam vào tháng 1 năm 2010. Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đến năm 2020.

Triển vọng của cầu Cửa Hội.

Kinh phí đầu tư của dự án khoảng 105 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư của Nhà nước và phần còn lại Vốn trung ương chịu trách nhiệm.

Chiều dài của cầu được thiết kế là 6,2 km, trong đó có 1 phần chiều dài. , 6 km còn lại. Mặt cầu rộng 12 m, có 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Dự án hoàn thành sẽ kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hàng hải và du lịch, quốc phòng và bảo vệ an toàn tỉnh. Tổng hợp và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hải Bình

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like