Giao thông

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đổi tên thành “ Thu phí ”

Theo đại diện Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT đã thông báo cho cơ quan này để lấy ý kiến ​​dư luận bằng cách nghiên cứu tên các trạm thu phí dịch vụ đường bộ. Đại diện Bộ Tổng cho biết: “Tên sửa đổi cũng phải tuân theo quy định của pháp luật. Nếu luật có đề xuất khác, chúng tôi sẽ trình người phụ trách cơ quan chính phủ.” Cuối năm, Bộ Giao thông vận tải báo cáo chính phủ thông tin về tên gọi “phí”. Sử dụng. Bộ cho rằng việc chuyển đổi cơ chế quản lý giá thuế tài nguyên theo lộ trình cụ thể và được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế tài nguyên và lệ phí đã được Quốc hội thông qua. -Nhiều chuyên gia cho rằng thuật ngữ “thu phí” là tối nghĩa. Ảnh: Huang Nan.

Cụ thể hơn, trong giai đoạn kết thúc ngày 1/1/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Quy định thu phí” và các loại phí, trong đó “phí sử dụng đường bộ” được đưa vào danh mục phí. Các loại phí này được quy định trong các quy định này, do nhà nước quản lý và ban hành (đối với các tuyến quốc lộ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, theo quy định của pháp luật

Từ ngày 01/01/2017 đến nay, Quốc hội đã ban hành quy định ” “Luật Thuế và Phí”, theo danh mục sản phẩm, dịch vụ được chuyển đổi từ thuế tài nguyên sang giá dịch vụ, theo quy định của quốc gia được công bố tại Phụ lục 02 của “Luật Phí”, có 17 loại thuế tài nguyên được quy đổi thành giá sản phẩm, dịch vụ. “Phí sử dụng đường bộ” được chuyển thành “giá dịch vụ sử dụng đường bộ đầu tư xây dựng đường bộ”. Dự án doanh nghiệp “.

” Vì vậy, bắt đầu từ ngày 1/1/2017, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ của doanh nghiệp sẽ được quản lý theo cơ chế giá. Cơ chế thực hiện theo “Luật thu phí”, “Luật giá” và các pháp lệnh ”- Bộ GTVT cho biết.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, thông báo của Bộ GTVT nêu rõ:“ Thu phí đường bộ là thu phí đường bộ. Tuy nhiên, tại địa phương, trong một số trường hợp, từ viết tắt được các nhà đầu tư sử dụng gần đây là “phí” để hình thành dư luận ”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like