Giao thông

Trợ giá xe buýt 141 tỷ đồng

Vào ngày 3 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới được phê duyệt, có gần 117 tỷ đồng để bù cho chênh lệch giá đơn vị, và 24 tỷ đồng để tăng lương. . Hiện tại, trung tâm tính toán và cập nhật trợ cấp cho các công ty vận tải dựa trên số lượng xe.

Theo công ty xe buýt, việc tăng trợ cấp này sẽ giúp họ vượt qua một số khó khăn. Bởi vì cho đến nay, nhiều đơn vị đã không nhận được tài trợ để tạo ra sự khác biệt do đơn giá và mức lương cập nhật trong bốn tháng cuối năm 2019. Một số công ty xe buýt và hợp tác xã không có đủ tiền để trả lương và nhiên liệu. — Mọi người đi xe buýt tại đường Hàm Nghi ở quận 1 vào ngày 28 tháng 7. Ảnh: Hà Giang .

Đến năm 2020, tổng trợ cấp xe buýt của thành phố sẽ vào khoảng 1,15 tỷ đồng. Gần đây, Bộ Giao thông vận tải chỉ ra rằng số tiền này không đủ cho hoạt động của xe buýt, vì vậy Bộ Tài chính đề xuất thêm 161 tỷ đồng.

Vì chi phí ước tính của xe buýt chưa được phê duyệt, 6 tháng đầu năm nay, công ty đã ứng trước hơn 159 tỷ đồng. Vào tháng 7, Văn phòng Kho bạc Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ không tăng tài trợ cho các khoản trợ cấp xe buýt, gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị vận tải.

Trong những năm qua, trợ cấp ngân sách cho các hoạt động tự động. Số lượng xe buýt trung bình hàng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt quá 1 nghìn tỷ đồng, nhưng điều này vẫn chưa thực tế. Trong ba năm qua, trợ cấp xe buýt đã tăng dần (từ 123 tỷ đồng năm 2018 lên 1.247 tỷ đồng năm 2019 và 1.311 tỷ đồng năm 2020), nhưng kinh phí cho xe buýt là không đủ. -Số lượng hành khách trên xe buýt đang giảm dần qua từng năm. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2018, số lượng khách hàng trung bình giảm 6,65% mỗi năm. Vào năm 2019, số lượng khách du lịch sẽ chỉ đạt khoảng 255 triệu, giảm 12,1% so với 289,9 triệu trong năm 2018. Năm nay dự kiến ​​chỉ là 159 triệu.

Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có 128 tuyến xe buýt đang hoạt động, bao gồm 91 tuyến được trợ giá và 37 tuyến không được trợ cấp. Gần đây, 2, 11 và 144 tuyến xe buýt đã bị đình chỉ và tổng số tuyến đã dừng kể từ năm 2018 đã đạt 11.

Bắt đầu từ quý ba năm nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ mời thầu 45 xe buýt hàng. Điều này sẽ không chỉ cải thiện chất lượng của xe buýt, mà còn làm cho số lượng trợ cấp minh bạch. Công ty sẽ nhận được hỗ trợ tài chính dựa trên xe mới, sạch sẽ, đúng giờ, tuyến đường và các tiêu chí khác.

Hà Giang

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like