Giao thông

990 tỷ đồng để mở rộng đường nối cầu Long Biên-Vin Tui

Hà Nội vừa phê duyệt thiết kế, cải tạo, hiện đại hóa và mở rộng các tuyến đường và các đoạn liên quan đến bờ kè bên phải: Cầu Long Biên-Công ty hợp tác xã-cầu Tuy Tuy.

Cầu Tuy đắp bờ kè dài Biên Biên sẽ được hạ lưu Thêm 2 làn đường và thêm tường chắn bê tông cốt thép.

Do đó, đoạn từ Cầu Trung tâm đến Phố Chenhongdao sẽ được mở rộng đến hạ lưu đập. Kết hợp tường chắn bê tông cốt thép để tạo thành 2 làn đường giao thông và thiết lập 5 điểm rẽ mới để kết nối giao thông trên bờ kè với đường phố Trần Quang Khải và Trần Nhật Duat bên dưới.

Đoạn đường Trần Hưng Đạo này dẫn đến bến xe buýt Lương Yên, một cầu cạn rộng 10,5m song song với bờ kè được xây dựng, và một cây cầu thứ hai dẫn đến cầu cạn đường Chenhong rộng 7m.

Đoạn từ bến xe Luren đến cầu đắp đắp Tuy Tuy được mở rộng và kết hợp với tường chắn bê tông ở hạ lưu để cải thiện và mở rộng đường trên bờ kè.

Bộ Giao thông vận tải và cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện Cơ quan quản lý tài nguyên nước nhà nước. Trong quá trình thực hiện, các quy định về đê và hệ thống thoát nước phải được tuân thủ. – Ngăn chặn lũ lụt và mưa bão. Giật giáo Tham gia và mở rộng đoạn đường từ cầu Lambien đến Công ty Bác, và tổng vốn đầu tư của cầu Vĩnh Tuy gần với ngân sách là 990 tỷ đồng. Dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2014 và được chia thành hai phần. Đoạn thứ nhất dài khoảng 2,5 km và bao gồm các phần sau: cải tạo và tổ chức nút giao dưới cầu Long Biên, xây dựng lại đoạn đường, mở rộng làn đường trên đường kè Trần Quang Khải …

Phần thứ hai là khoảng cách từ Trần Hưng Đạo và Ngã ba cầu Vĩnh Tuy là 2,2 km, bao gồm mở rộng các yếu tố mở và xây dựng tường chắn. Mở rộng hai làn đường khác trên Đường Nguyễn Kwai, xây dựng tuyến phụ, mở rộng đường Chenhong tại Bến xe Luân với cấu trúc cầu tạm. Làn đường bên phải của phần.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like