Giao thông

Bốn vấn đề trong dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 1 tháng 10, dự án (dự án) đường sắt Catalina-Lower East đã hoàn thành xây dựng hơn 13 km cầu cạn, 12 trạm cầu cạn, 16 tượng đài sân đỗ xe và cảnh quan xanh. .

Dự án cũng đã mua và cài đặt 13 đoàn tàu và thiết bị để vận hành, và thực hiện các thử nghiệm độc đáo trên hệ thống, xe lửa và 5 chuyên gia. Ngành dịch vụ trực tiếp.

Tuy nhiên, do một số thiếu sót, dự án đã không được hoàn thành và tái thương mại hóa. Trước hết, dự án vẫn chưa hoàn thành việc làm đẹp, cải thiện thẩm mỹ và khắc phục các yêu cầu của cấu trúc nhà ga hiện tại, nhà kho, tài liệu hoàn thành và thủ tục chấp nhận. Tổng thầu không cung cấp chứng chỉ, tài liệu … để đảm bảo an toàn cho hệ thống, không có giai đoạn kiểm tra và đánh giá an toàn để chấp nhận thiết bị đã được tiến hành.

Dự án chưa hoàn thành kế hoạch vận hành hệ thống của tất cả các đoàn tàu sẽ được vận hành (biển báo, hệ thống bán vé, v.v.) và các đoàn tàu này sẽ được đồng bộ hóa thành thiết bị đồng bộ hóa. — Nhóm hiện có, vấn đề thứ tư của dự án là tài liệu quản lý chất lượng chưa được thêm vào, vì vậy nhà tư vấn độc lập (công ty Pháp ACT) tin rằng bảo mật hệ thống không có đủ cơ sở và bằng chứng để xác định mức độ bảo mật. Toàn bộ hệ thống, và không đủ điều kiện để có được chứng chỉ bảo mật hệ thống.

Hình ảnh chuyến tàu thử nghiệm của dự án Cát Linh Depot-Hà Đông vào tháng 6: Giang Huy — “Bộ phận yêu cầu tổng thầu lập kế hoạch chi tiết cho các hạng mục còn lại”, trưởng bộ phận giao thông cho biết.

Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào sáng 1/10, ông Dương Hồng (Tổng tham mưu trưởng) cho biết. Nhà thầu), dự án của bộ phận này “luôn chú ý đến an toàn và chất lượng” trong quá trình xây dựng.

Theo ông Dương Hồng, theo như dự án, dự án đã hoàn thành 100%, đào tạo nguồn nhân lực cũng đạt 100% và đủ điều kiện để đưa vào vận hành. “1% dự án không đầy đủ, bị ảnh hưởng bởi hồ sơ chấp nhận, thanh toán và các mâu thuẫn khác. Do đó, trong tương lai, tổng thầu sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, và giám đốc dự án văn phòng nên hoàn thành sớm nhất có thể.” Đại diện tổng thầu. Theo đề xuất của Phó Thủ tướng Trin Đinh Đông, “chúng tôi phải đảm bảo thời hạn của dự án”. “Cam kết an toàn dự án”, liên quan đến tiến độ và thời gian vận hành, bộ phận đang phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra kết luận từ tư vấn đánh giá an toàn hệ thống.

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng dự án có thể được thực hiện càng sớm càng tốt, vì sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án. Hình ảnh của tổng thầu là” Dương Hồng .

nói. “Các quan chức chính phủ đã yêu cầu các bên” ngồi xuống. “Dự án sẽ được đưa vào hoạt động thương mại vào năm 2019 và sẽ được yêu cầu đảm bảo an toàn tuân thủ các yêu cầu quy định. – Bộ Truyền thông đã phê duyệt Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội Cat Linh- Đường Hà Đông. Khoản đầu tư được phê duyệt vào tháng 10 năm 2008 và tổng vốn đầu tư vượt quá 8,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương 552 triệu đô la Mỹ). Trong quá trình thực hiện, dự án đã được điều chỉnh thành 18 nghìn tỷ đồng (tương đương 868 triệu đô la Mỹ). Các quỹ cho vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc đã vượt quá 669 triệu đô la Mỹ và các quỹ tương đương từ Việt Nam vượt quá 198 triệu đô la Mỹ.

Dự án này thực hiện một EPC hoàn chỉnh dưới dạng hợp đồng. Tổng thầu là China Railway Group Co., Ltd. 6. – – Hoàng

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like