Giao thông

Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch giảm chi phí của 28 dự án BOT sau khi hoàn thành

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành một thông báo vào tối ngày 7 tháng 8 để giải quyết một số khiếm khuyết của trạm thu phí BOT. Trong 51 dự án BOT hoàn thành giải quyết cuối cùng sau khi hoàn thành ủy ban dự án, bộ phận đã thương lượng và điều chỉnh thời gian tính phí của 23 dự án và tính toán giảm chi phí của 28 dự án khác. Phí cầu đường tại ga Lai Cai (Thiên Giang) – Bộ Truyền thông cũng cho biết đã chỉ đạo các tổ chức, đơn vị liên quan nghiên cứu và điều chỉnh các quy định về miễn thuế và giảm chi phí cho người dân địa phương, đặt hàng các nhà đầu tư đã hoàn thành tài khoản nhưng chưa ký vào phụ lục Điều chỉnh thời gian thu phí để cập nhật khẩn cấp lưu lượng xe và giá trị giải quyết công việc để tính toán lại kế hoạch tài chính và giảm giá dịch vụ. Năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo với Thủ tướng rằng Bộ trưởng đã chọn phương án giảm sử dụng đường tại các trạm thu phí BOT. Cho đến nay, đã có 35 mặt hàng vé giảm giá, 27 trong số đó không cần phải giảm vì giá vé dưới mức trung bình. 11 dự án còn lại không giảm giá vé vì lưu lượng giao thông thấp hơn dự kiến ​​trong kế hoạch tài chính, vì vậy các nhà đầu tư và ngân hàng tài chính đã không đồng ý giảm giá vé.

Giảm giá áp dụng cho xe loại 4 (từ 10 tấn đến 18 tấn và xe container 20 feet) từ 140.000 đến 120.000 đồng mỗi giờ; Xe loại 5 (tấn từ 18 tấn trở lên Xe và xe container 40 feet) từ 200.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi giờ.

Về phương pháp xử lý tình trạng thiếu trạm BOT đến trạm Vào ngày 31 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố đã quản lý chi phí của bốn dự án của đường Hoa Lạc-Hòa Bình, và đã cải tạo và cải tạo Quốc lộ 2. 6. Xuanmai-Huaping, đường Hồ Chí Minh (từ quốc lộ 2 đến Hương số), quốc lộ 1A đi qua thành phố Hà Tĩnh và ga Rac, và một dự án mở rộng quốc lộ 1A về phía nam Bến Thủy đến đường tránh Hà Tĩnh.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like