Giao thông

Đường băng 1B sân bay Nội Bài hoàn thành vào cuối tháng 12

Nó vẫn có thể chạy bình thường. Đến tháng 7 năm 2021, đường băng 1B và các đường lăn nối đã hoàn thành theo yêu cầu. Tiếp theo, đường băng 1A sẽ được đóng cửa để bảo trì và khắc phục sự cố trước cuối năm 2021. Trong vòng sáu tháng sau Tết năm 2021, giai đoạn đầu tiên sẽ vận hành đường băng 1B, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thành cho đến Tết Nguyên đán năm 2022.

Đường băng 16B bị hư hại nặng sau 16 năm hoạt động. Chất lượng của Tuyến 1A cao hơn do đã được hiện đại hóa cách đây 6 năm. Năm nay, hai đường ray đã được sửa chữa và hiện đại hóa hoàn toàn.

Biển báo cấm được đánh dấu trên đường nhẵn sau khi đã chà nhám, đổ bột trét và làm sạch để ngăn các phương tiện đi vào. – Dự án đang hoàn thiện các phần việc cuối cùng và hoàn thiện các thủ tục để cất hạ cánh và đưa vào vận hành tạm thời 3.000 m đường băng B1 để tàu bay mã C cất cánh, đường băng 1A vẫn hoạt động bình thường. Đến tháng 7 năm 2021, đường băng 1B và các đường lăn nối đã hoàn thành theo yêu cầu. Tiếp theo, đường băng 1A sẽ được đóng cửa để bảo trì và khắc phục sự cố trước cuối năm 2021. Trong vòng sáu tháng sau Tết năm 2021, giai đoạn đầu tiên sẽ vận hành đường băng 1B, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thành cho đến Tết Nguyên đán năm 2022.

Đường băng 16B bị hư hại nặng sau 16 năm hoạt động. Chất lượng của Tuyến 1A cao hơn do đã được hiện đại hóa cách đây 6 năm. Năm nay, hai đường băng đã được sửa chữa và hiện đại hóa hoàn toàn.

Ngọc Thanh-Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like