Giao thông

Công trường lớn xây dựng gần 10 nghìn tỷ vành đai giao thông tại Hà Nội

Nó đã được xóa rằng hàng chục phương tiện và hàng trăm công nhân đang háo hức chuẩn bị cho công việc cần thiết để xây dựng đường trên cao.

Bản đồ vị trí của con đường dẫn số 2 ở trên và con đường xuyên tâm tại Hà Nội.

Huân Thành Quốc lộ 2 là một con đường khép kín trong khu đô thị Hà Nội, với tổng chiều dài 43,6 km. Con đường này đi qua Vinh Tuy-Minh Khai-Dai La-Nga Tu Vong-Truong Chinh-Nga Tu So-Lang-Cau Giay-Buoi-Nhất Tân-Vinh Ngọc-Dong Hội-Gia Lam Đường dưới khu vực Hanel-Vinh Tuy .

Hai cây cầu trên sông Hồng của Vành đai 2 là Vinh Tuy và Nhật Tân, và hai cây cầu trên sông Dương là cầu Đồng Trù.

Bản đồ vị trí trên vòng tròn xuyên tâm 2 của Hà Nội.

Huân Thành Quốc lộ 2 là một tuyến giao thông khép kín bắt đầu từ khu đô thị Hà Nội, với tổng chiều dài 43,6 km. Con đường này đi qua Vinh Tuy-Minh Khai-Dai La-Nga Tu Vong-Truong Chinh-Nga Tu So-Lang-Cau Giay-Buoi-Nhất Tân-Vinh Ngọc-Dong Hội-Gia Lam Đường dưới khu vực Hanel-Vinh Tuy .

Hai cây cầu trên sông Hồng trên đường vành đai 2 là Vinh Tuy và Nhật Tân, và một cây cầu trên sông Dương là cầu Đồng Trù .

Ba Đô.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like