Giao thông

Mở thầu để chọn nhà đầu tư cho 5 dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Vào ngày 15 tháng 7, người đứng đầu Bộ Đối tác công tư (Bộ Giao thông vận tải) tuyên bố rằng các nhà đầu tư sẽ có hai tháng để chuẩn bị hồ sơ mời thầu và nộp chúng vào tháng Chín. Vào ngày 12, Bộ Giao thông vận tải sẽ lựa chọn, đàm phán và ký hợp đồng với các nhà đầu tư. -Những nhà đầu tư có sáu tháng để huy động vốn vay ngân hàng cho các dự án này, nếu không thể huy động được vốn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hủy bỏ các hợp đồng đã ký.

Theo Cục Đối tác công tư, bước đầu tiên sẽ là khởi động năm dự án đường cao tốc Bắc-Nam được đầu tư vào PPP. Năm 2021, hiện tại, việc dọn dẹp khu vực dự án đang được đẩy nhanh.

Đường cao tốc cho vay Son-Tuy được kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam đang được triển khai. Ảnh: Võ Thành.

Năm dự án đường cao tốc Bắc-Nam được đầu tư theo hình thức PPP là Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Điện Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cẩm Lâm, Cẩm Lâm-Rong Hao Kể từ cuối năm 2019, đây là 5 trong số 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam mà Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành xem xét trước bởi các nhà đầu tư quốc gia.

Tại cuộc họp tháng 6, Quốc hội đã quyết định bao gồm 8 dự án Ba trong số đó sẽ được chuyển đổi thành Mai Sơn-Quốc lộ 45, Thành phố Hồ Hồ-Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết-Đỗ Gaia và được cung cấp dưới hình thức đầu tư công.

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam dài 654 km và được chia thành 11 thành phần, trong đó có 6 dự án đầu tư công, và 5 dự án còn lại được thực hiện theo hình thức hợp đồng theo hình thức PPP và BOT. Tổng mức đầu tư của 11 dự án khoảng 100.816 tỷ đồng. Trong số đó, vốn của ngân sách nhà nước là khoảng 78,461 tỷ đồng, và lượng vốn phi ngân sách huy động là khoảng 22.355 tỷ đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like