Giao thông

Tập đoàn Hyundai đầu tư vào đường sắt cao tốc Bắc Nam

Phó chủ tịch tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) Zhong Zhenhai cho biết tại cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào chiều ngày 30/5 rằng Hyundai sẵn sàng tham gia hợp tác, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm. Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam và Bắc-Nam. Hyundai đã hoàn thành 3 tuyến trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, 6 tuyến tại Hàn Quốc và 9 tuyến tàu điện ngầm đô thị. .

Thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Hyundai có thể cung cấp các giải pháp quy hoạch, tài chính, xây dựng, vận hành và bảo trì toàn cầu, cũng như cung cấp thiết bị kỹ thuật, công nghệ chuyển giao và hỗ trợ đào tạo. Ví dụ, Hyundai Motor đã đề xuất các cách để gây quỹ cho các dự án đầu tư hợp tác công tư (PPP): tham gia vào các bảo lãnh chính của hai chính phủ để thu hút các nhà đầu tư tài chính, thực hiện chính sách bảo đảm thu nhập tối thiểu và chính phủ đóng vai trò chính trong việc xây dựng trang web thân thiện với đầu tư. Chính sách của người này … — Trưởng nhóm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Giao Đình Đình đã báo cáo rằng Việt Nam đã huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông dưới nhiều hình thức đầu tư. — Thứ trưởng đề nghị Hyundai Motor chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện các dự án PPP. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ tư vấn và phát triển các giải pháp phù hợp cho các dự án đầu tư quốc tế, và sẽ tham khảo ý kiến ​​của chính phủ về việc thành lập và cải thiện các thể chế, cơ chế và chính sách của PPP.

Theo báo cáo khả thi trước đây, dự án đường sắt cao tốc bắc-nam được xây dựng theo lộ trình. Giai đoạn đầu (2020-2030) sẽ đầu tư 282 km vào đoạn Hà Nội-Rongshi và thành phố Nha Trang-Hồ Chí Minh với chiều dài 362 km. Giai đoạn thứ hai (2030-2045) sẽ đầu tư xây dựng đoạn Vinh-Nha Trang với chiều dài khoảng 901 km. Đoạn đường Vĩnh-Năng sẽ hoàn thành vào năm 2040 và đoạn Đà Nẵng-Nha Trang sẽ hoàn thành vào năm 2045. Khoản đầu tư ước tính gần 1,35 triệu đồng (hơn 58,7 tỷ USD), trong đó khoản đầu tư trong giai đoạn đầu vượt quá 567 nghìn tỷ đồng và khoản đầu tư trong giai đoạn hai vượt 783 nghìn tỷ đồng. Tổng mức đầu tư bao gồm chi phí thông quan 2,23 tỷ USD, chi phí xây dựng và thiết bị là 43,3 tỷ USD, và quản lý, tư vấn và các chi phí khác là 4,3 tỷ USD. Dự án được triển khai theo hình thức PPP, với vốn công khoảng 80% và vốn tư nhân khoảng 20%.

Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like