Giao thông

Bộ Truyền thông phê duyệt dự án thí điểm Uber

Chiều ngày 10/4, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tuyên bố rằng Uber Việt Nam đã tăng và đáp ứng tất cả các điều kiện của dự án thí điểm theo yêu cầu của Bộ trong hai tháng đầu. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho rằng Uber Việt Nam vẫn phải được sự chấp thuận của địa phương khi đăng ký hoạt động.

Giải thích về sự từ chối của dự án thí điểm cuối cùng vào tháng Hai. Việc Công ty Uber BV (công ty mẹ của Hà Lan) ủy quyền cho Uber Việt Nam tham gia dự án thí điểm và thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong Quyết định 24 là không phù hợp. Ứng dụng Uber có các chức năng tương tự như “ứng dụng nền tảng thương mại điện tử”, do đó, nó phải tuân theo thủ tục đăng ký tại Bộ Công Thương. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Uber Việt Nam đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam trước khi hoàn thành kế hoạch, nhưng không cung cấp và điều phối dự án với chủ phương tiện và đơn vị vận tải. Hoạt động vận tải không tuân thủ các quy định hiện hành.

Nhiều khách hàng thích sử dụng xe điện tử. Công việc: Xuanhua

Uber đã gửi nhiều đề xuất để thử ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ quản lý và kết nối các hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách tại thị trường Việt Nam. Nam giới. Năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã trả lại đề xuất của Uber với lý do công ty chưa thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trước khi sử dụng ứng dụng điện thoại, Bộ Truyền thông cho phép một số công ty thiết lập các dự án thí điểm áp dụng công nghệ để hỗ trợ quản lý và kết nối các hoạt động vận chuyển hành khách theo quy định trong hợp đồng trong thời gian ba năm. Đề xuất của Grubb đã được Bộ Giáo dục phê duyệt vào đầu năm nay.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like