Giao thông

Tuyến TP HCM – Tuyến đường cao tốc Long Thành gần 100 tỷ đồng

Upuoc là một chuỗi Dương Bà Rịa – Vũng Tàu và Cai Mep – Thi Vai, giúp giảm tải đường cao tốc 51, đặc biệt là giao điểm của Longcheng.

— Tuyến đường 319 S ‘kéo dài qua Thiền của Chính phủ Ning Jing Câu lạc bộ Phước Phước. Sau khi đi bộ trên đường, con đường này sẽ giúp kết nối với đường cao tốc của khu vực Huệ Trạch …, rút ​​ngắn đến thời gian giao hàng của thành phố Hồ Chí Minh, và ngược lại. – Ngoài tương lai. Cầu đường trên đường trên đường đi qua một cây cầu thông qua sự xấu hổ của Cảng Feng Hồng của BB Hồng, do đó làm giảm phí cho quốc lộ 51, đặc biệt là ngã tư của Great Wall. – — Hướng và Hồ Chí Minh Tỷ lệ thành phố – Long – Duda – Crossroads CAM này (Huệ Trạch, Đồng Nai). Ảnh: Google Maps

Hành trình kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh – Changyi – Huyện Trạch Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps

– Phước Tuấn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like