Tiêu dùng

Nợ tiền mua đất có nên vay thêm một tỷ nữa để xây nhà?

Chúng tôi mua mảnh đất này với giá 1,3 tỷ đô la Mỹ và phải vay ngân hàng 600 triệu đô la Mỹ, với số dư nợ là 370 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sống cùng bố mẹ và dự định sinh con đầu lòng vào năm 2019 hoặc 2020. Vợ tôi muốn về trước khi sinh con.

Thu nhập của vợ tôi khoảng 40 triệu NDT / tháng. Mỗi tháng chúng tôi trả 14 triệu đồng để mua đất, chỉ để lại 26 triệu đô la Mỹ. Sau này có em bé dự tính mỗi tháng tiêu khoảng 10 triệu nên chỉ còn 16 triệu để xây nhà. Chúng tôi dự định sẽ vay một tỷ đô la từ ngân hàng trong thời hạn từ 10 đến 15 năm. -Tôi muốn biết khuyên vợ có nên xây nhà trên thuyền không? Vợ tôi năm nay 29 tuổi. Tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình, tôi lo nếu công việc không ổn định thì sẽ khó gánh vác. Bây giờ, tôi có ba lựa chọn: 1. Gặp khó khăn thì đi làm thêm vay tiền xây nhà, rồi sinh con theo ý vợ.

2. 2. Sinh con, thuyết phục vợ về ở với bố mẹ đẻ một thời gian để trả khoản nợ 370 triệu đô la Mỹ, rồi xây nhà.

3. Xây nhà, hai đứa ở riêng, 5 năm nữa phải thay đổi kế hoạch gia đình. –Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ. Mua tài sản của bạn ở đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like