Thường thức

Những đám mây như “Phượng hoàng lửa” được gây ra bởi ánh sáng tán xạ

Vào chiều ngày 30 tháng 7, một đám mây đỏ xuất hiện trên thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tiến sĩ Phan Thành Hiền, Khoa Không gian và Ứng dụng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội giải thích: Cùi Đây là một hiện tượng thiên văn bình thường. Nó xuất hiện vào lúc hoàng hôn. Khi mặt trời xuống thấp, ánh sáng sẽ phản chiếu từ những đám mây. Cùng với ánh sáng chiếu vào bầu trời, nó sẽ gần như bị tán xạ. Trước khi thông tin hình ảnh là hình ảnh đám mây Phượng hoàng, Tiến sĩ Hiền vô tình nói, tuy nhiên, đám mây hình thành gần giống với hình ảnh Phượng hoàng mà mọi người tưởng tượng, giống như những người bình thường khác Giống như những đám mây.

Hiện tượng này sẽ tiếp diễn cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn hoặc những đám mây bị xóa. Bên ngoài. Ví dụ, chỉ khoảng 3 phút sau, TP HCM xuất hiện trong đám mây “phượng lửa” được mọi người chia sẻ, vì mặt trời đã có Trời xuống rồi, trời tối quá.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like