Giao thông

Đường băng 2 của sân bay Jinlan đi vào hoạt động

Vào ngày 10 tháng 10, sau khi sân bay quốc tế Cam Ranh hoạt động, máy bay A321 của Vietnam Airlines đã cất cánh lần đầu tiên trên đường băng 2 của tuyến Cam Ranh-Hà Nội. -Máy bay của anh cất cánh từ đường băng Runlan 2 tại sân bay ngày 10/10. Ảnh: Tuấn .

“Đường băng 2 đã được đưa vào sử dụng để giúp tăng sức chứa hành khách và giảm tải cho Đường băng 1. Đường băng đã xuống cấp sau hơn 50 năm hoạt động”, Ruan Mingkui, phó giám đốc sân bay quốc tế Jinlan cho biết. :

Theo thiết kế của đường băng số 2, nó dài 3.048 m và rộng 45 m, đáp ứng tiêu chuẩn Class 4 E để đáp ứng hoạt động an toàn và hiệu quả của máy bay. Các máy bay lớn, lớn, như A320, A321, B737, B787 …, và các thông số kỹ thuật được cải tiến để đảm bảo có thể nhận được máy bay F trong tương lai.

Dự án bắt đầu vào tháng 3 năm 2015 với khoản đầu tư 1936 tỷ đồng. Trong số đó, chính phủ trung ương hỗ trợ 50% và phần còn lại được sắp xếp tại địa phương. Trong giai đoạn đầu tiên của dự án, đường băng thứ hai sẽ được xây dựng để kết nối các con đường, trong giai đoạn thứ hai, đường băng C4 và W6 sẽ được xây dựng, đó sẽ là tạp dề máy bay.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like