Giao thông

Hồ sơ an toàn của dự án Cát Linh-Xiadong không lý tưởng

Từ năm 2016, liên doanh Apave-Certifier-Tricc đã thử nghiệm dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Trong quá trình, mặc dù điều đó là cần thiết, liên doanh đã đánh giá nhiều tài liệu và nhiều yếu tố không đồng bộ. Vào ngày 1 tháng 10, ông Nguyễn Công Phu, giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Apave Pháp, nói với các phóng viên: Từ khoảng 50% tài liệu là tài liệu tốt và phải xem xét 50%. Vấn đề khó khăn nhất trong dự án là tích hợp chúng. Trước khi bàn giao cho Hà Nội vận hành, cần phải “đánh giá một bộ tài liệu”. Ở Việt Nam, đây là dự án đầu tiên nên rất khó khăn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần một số chi tiết thiết kế để làm cho tổng thầu Trung Quốc sửa chữa. Nó đã được sửa chữa. Vấn đề chưa được kiểm chứng. Theo ông Phú, việc đánh giá chứng từ có thể mất thêm 6 tháng, tùy nhà thầu.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã qua nhiều lần. Kiểm tra hàng tháng. Ảnh: Giang Huy. – Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, tổng thầu Trung Quốc không cung cấp chứng chỉ, hồ sơ lắp đặt thiết bị … làm cơ sở để đánh giá. An toàn hệ thống; Và các bước đánh giá an toàn.

Dự án chưa hoàn thành kế hoạch vận hành hệ thống cho tất cả các chuyến tàu thử nghiệm (thông qua tín hiệu, hệ thống bán vé …) để chúng có thể được đồng bộ hóa làm cơ sở cho thiết bị kiểm tra. Hoạt động của thiết bị và hệ thống đánh giá và nhân sự. Sẵn có.

Dự án không thêm một công ty tư vấn độc lập có hồ sơ quản lý chất lượng (công ty France ACT) thấy rằng không có bằng chứng để xác định mức độ của tiêu chuẩn. Sự an toàn của toàn bộ hệ thống, và không đủ điều kiện để chứng nhận an toàn.

Từ tổng thầu tại Trung Quốc, ông Dương Hồng (quản lý dự án) cho biết: Quảng cáo Dự án đã hoàn thành 100%. Sau khi nộp và bàn giao các tài liệu, tổng thầu đang chờ đánh giá cuối cùng bởi một nhà tư vấn độc lập. Ông Hồng nói. Việc kiểm tra và đánh giá an toàn hệ thống được thực hiện “sau đó” sau khi tất cả các yếu tố thực sự được hoàn thành, do đó, có những hồ sơ không thể thêm vào, nhưng theo quy định, người đánh giá phải vào dự án ngay sau khi dự án hoàn thành.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Carter Tuyến Linh-Hadong đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 10 năm 2008, với tổng vốn đầu tư hơn 8,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 552 triệu đô la Mỹ). Trong quá trình thực hiện, dự án đã được điều chỉnh lên 18 nghìn tỷ đồng (tương đương với 868 triệu đô la Mỹ). Kể từ tháng 9 năm 2018, dự án đã vượt qua các bài kiểm tra toàn diện, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đánh giá và chấp nhận an toàn cho các hoạt động thương mại. -Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like