Giao thông

Một loạt các thanh tra thu tiền từ các tài xế bị sa thải

Phó Giám đốc Cơ quan đăng ký Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Trí, cho biết, Cơ quan đăng ký Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra vào ngày 13 tháng 7 sau khi thông cáo báo chí đăng ký lái xe để thu tiền thanh toán tài xế. Một số trung tâm. Đồng thời, các thanh tra có liên quan đã bị đình chỉ và hoạt động của dây chuyền kiểm tra số 2 của Trung tâm đăng ký xe cơ giới 50-03V đã bị đình chỉ.

Sau khi kiểm tra vụ án, Cục Đăng ký Việt Nam đã phê chuẩn cảnh báo. , Đã bị cấm vĩnh viễn tham gia vào công việc đăng ký và miễn nhiệm đăng ký Lê Đức Linh, xin hãy cẩn thận, thu hồi thẻ đăng ký của nhân viên Da Xuan Zhou và Bùi Văn Hữu, đưa ra cảnh báo cho ông Trịnh Lý An Phụng, phó giám đốc phụ trách và trực tiếp lên án trung tâm 50-03V Giám đốc ông Trần Hữu Thái.

Đăng ký để kiểm tra các thông số kỹ thuật của chiếc xe. Ảnh: giaothongaugeai Cảnh báo, xây dựng lại cho ông Nguyễn Đình Quân, giám đốc trung tâm.

Với số lượng trung tâm đăng ký ô tô là 50-01, văn phòng đăng ký đã treo tên đăng ký của ông Nguyễn Huỳnh Phong. Đình chỉ chức danh điều tra viên và giám sát viên kiểm tra đường dây của ông Le Maotuan. Cơ quan đăng ký Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị lên Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp và thông qua hình thức quản trị nhân sự tập thể và liên quan.

Theo các báo cáo trước đó, một văn phòng đăng ký 50-01S đã được thiết lập ở trung tâm để thu tiền của tài xế bằng “cò”, trong khi bỏ qua các lỗi kỹ thuật của chiếc xe, ở trung tâm 50-03V, máy tính tiền sẽ không kiểm tra xe. Nhưng nó vẫn sẽ được đóng dấu và kiểm tra và tiền của tài xế sẽ bị tính phí. Tại trung tâm 50-05V, nhà đăng ký đã thanh toán chi phí lái xe trước khi vào sổ đăng ký và đặt nó vào buồng lái.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like