Giao thông

Tiêu chuẩn vốn của các nhà đầu tư North-South Express không bị hạ thấp

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải có ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án. Nguyễn Ngọc Đồng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trả lời rằng đây là yêu cầu của Quốc hội và chính phủ trong một nghị quyết trước đây nhằm ngăn chặn các nhà đầu tư “nắm tay kẻ thù”. Họp báo vào chiều quý ba. 27/9 .

Ngoài ra, nghị quyết của Quốc hội cũng xác định rằng không có thu nhập hay bảo lãnh cho vay nào khiến nhà đầu tư “lãi lỗ”.

Để hỗ trợ người dân, Bộ Giao thông vận tải cho biết: Đề nghị chính phủ và Quốc hội điều chỉnh một số tiêu chuẩn, như kinh nghiệm của nhà đầu tư. Việt Nam chỉ có khoảng 900 km đường cao tốc. Nhiều nhà đầu tư chưa tham gia vào các dự án này, nhưng họ vẫn có thể trở thành nhà đầu tư tốt. Ảnh: Võ Thành .

Người phụ trách Bộ Giao thông vận tải khẳng định dự án đường cao tốc sẽ không được chia thành năng lực nhà đầu tư. Quốc hội quyết định rằng có 11 dự án trên đường cao tốc Bắc-Nam, 8 trong số đó đang ở dạng ký kết hợp đồng PPP với BOT. Các dự án này đã đóng các vị trí bắt đầu và kết thúc, vì vậy chúng không thể được chia thành đấu thầu lại, sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Chúng tôi đã tính toán rằng dự án sẽ có hiệu quả về mặt tài chính. Các tài liệu đấu thầu không được tách riêng”, ông nói. Đồng:

Vì ngân hàng đang siết chặt các khoản vay cho các dự án giao thông, để đáp ứng hỗ trợ doanh nghiệp cho các khoản vay ngân hàng, Thứ trưởng Đồng cho biết, các dự án đường cao tốc có số vốn lớn, trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, nên họ đã huy động được rất khó. Bộ đã hợp tác với Ngân hàng Quốc gia về việc tài trợ cho các đoạn đường cao tốc và đề xuất các giải pháp của chính phủ để cho phép ngân hàng cung cấp kinh phí.

Nếu không có nhà đầu tư nào tham gia dự án và đấu thầu quốc gia thất bại, bộ giao thông sẽ báo cáo Quốc hội để quyết định chuyển sang đầu tư công. Thứ trưởng Đông Phương cho biết: “Chúng tôi không chỉ đấu thầu dự án đường cao tốc Bắc-Nam.” Vào ngày 24 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố quyết định hủy bỏ sơ tuyển theo hình thức đấu thầu mở. Trên bình diện quốc tế, các nhà đầu tư được lựa chọn sẽ triển khai 8 dự án thành phần dưới hình thức đối tác công tư (PPP) của Dự án Đường cao tốc Bắc-Nam (2017-2020) từ phía đông sang phía bắc. Điều này dẫn đến 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua vòng sơ tuyển, một nhà đầu tư đã vượt qua 2 dự án, một dự án với 2 nhà đầu tư và một dự án với 3 nhà đầu tư đã vượt qua vòng sơ tuyển.

Thay vào đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh tài liệu mời sơ tuyển để phù hợp với định dạng của nhà đầu tư được chọn bởi nhà thầu quốc gia vào thứ năm để thực hiện 8 dự án trở lên. Bộ dự kiến ​​sẽ phát hành tài liệu lưu trữ vào tháng Mười. Thứ trưởng Đồng thừa nhận rằng sự thay đổi này sẽ làm chậm quá trình thực hiện dự án khi cần thêm thời gian để đủ điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, Bộ đang cố gắng rút ngắn tiến độ của giai đoạn chọn nhà đầu tư và bắt đầu dự án chuyển phát nhanh Bắc-Nam vào năm tới.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like