Giao thông

Thái Nguyên BOT-Cho Moi tiếp tục nhận Quốc lộ 3

Tại cuộc họp ngày 31/5 của Bộ Giao thông vận tải, nhiều bộ và chính quyền ở tỉnh Nguyễn và tỉnh Bakan của Thái Lan đã quyết định giữ lại thông báo thu phí trên quốc lộ 3 qua tỉnh Nguyễn của Thái Lan để cứu các nhà đầu tư và được miễn trừ cùng một lúc. Để giảm thiểu chi phí của phương tiện và nhân viên gần đó.

Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên-Cho Mới, đã cung cấp hai phương thức bồi thường cho dự án. Một là tuân thủ hợp đồng BOT đã ký giữa nhà đầu tư và Bộ Giao thông vận tải, bao gồm thu phí tại hai trạm của Quốc lộ 3 và Đường Thái Nguyên-Chợ Mới và giảm 30% dịch vụ phương tiện. Thời gian phục hồi sẽ được kéo dài từ 16 năm và 1 tháng đến 19 năm và 5 tháng.

Thu nhập của trạm thu gom đường phố Thái Nguyên Chợ Mới không đủ để trả nợ cho dự án. Ảnh: Xuân Hòa

Lựa chọn thứ hai là miễn và giảm. Đồng thời, nhà đầu tư có thể thực hiện các dự án bổ sung để hiện đại hóa 37 Quốc lộ từ Khe qua đến Bến Dầu. Ngân sách ước tính là 250 tỷ đồng. Tại cuộc họp, hầu hết mọi người nói rằng lựa chọn đầu tiên sẽ khả thi hơn vì nó vẫn tuân theo các điều khoản của hợp đồng BOT BOT dự án và do đó đã bị giảm. Giá cao đến mức mọi người có thể dễ dàng đạt được sự đồng thuận. Đối với lựa chọn thứ hai, khi tiền được lấy từ một dự án để đầu tư vào một dự án khác, “nhiều vấn đề pháp lý” phát sinh, không phù hợp với nghị quyết của Quốc hội. — Theo đại diện của Bộ, với sự hỗ trợ của Cục Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư đã chi rất nhiều tiền để cải tạo Quốc lộ 3 và được sự đồng ý của tất cả các cấp. Không có lý do gì để từ bỏ phí trên Quốc lộ 3. Vấn đề là cần phải công khai tính phí thời gian và mức chiết khấu tại nhà ga này để mọi người và xã hội hiểu.

Hai trạm thu phí trên Quốc lộ 3 và Đường Thái Nguyên-Cho Moi sẽ bị tính phí.

Thứ trưởng Giao Nguyễn Văn Công cho biết, tại một nhà ga ở Nguyễn Đào, Thái Lan-Chợ Mới khiến các nhà đầu tư gặp rắc rối. Trong hoàn cảnh hiện tại, nước này không thể mua lại dự án, vì vậy một kế hoạch khả thi vẫn phải giữ lại hai trạm thu phí trên hai con đường.

Tại cuộc họp, người phụ trách Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các sở liên quan hoàn thành các kế hoạch cụ thể để dự án có thể thu hồi chi phí phục hồi trong tháng 6.

Dự án BOT là một phần của đầu tư mới, hiện đại hóa và mở rộng đường Bắc Kạn ở Thái Lan. -km100 quốc lộ 3 tổng vốn đầu tư 2.746 nghìn tỷ đồng phía đông. Theo kế hoạch tài chính, sẽ có hai trạm thu phí trên hai con đường để thu phí hoàn trả.

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành vào tháng 5 năm 2017, nhiều cư dân của quận Fulong (Thái Lan) đã tập trung vào việc phản đối vị trí của cổng thu phí trên quốc lộ 3 cũ. Vào tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân Thái Nguyên đã yêu cầu Bộ Truyền thông nâng trạm thu phí trên Quốc lộ 3, điều chỉnh hợp đồng BOT và cung cấp kế hoạch trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Do đó, từ ngày 25 tháng 1 năm 2018, một trạm thu phí mới được thành lập trên đường Nguyễn Dhamoi, Thái Lan và trạm trên Quốc lộ 3 vẫn chưa được phép hoạt động .

Ba tháng trước, trạm sạc điện Thái Lan Tuyến Thái Nguyên-Chợ Mới chỉ có giá 6,7 tỷ đồng, trong khi kế hoạch tài chính xấp xỉ 47,5 tỷ đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like