Giao thông

Hà Nội học đường sắt thành phố Medici-Yangsha

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân Hà Nội báo cáo về hướng dẫn đầu tư đề xuất cho dự án hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tiền khả thi. Số 8 sắt được Hàn Quốc phê duyệt. .

Trước đây, Ủy ban Nhân dân của thành phố đã đề xuất sử dụng hỗ trợ của Hàn Quốc để thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư xây dựng. Đich) Phần 3 Nhẫn-Linh Nam-Dương Xa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên bố rằng họ đã huy động đề xuất này và đã trao đổi với phía Triều Tiên. Do đó, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Việt Nam tuyên bố có thể phân bổ 4 triệu đô la Mỹ để thực hiện hỗ trợ dự án cho nghiên cứu tiền khả thi. Do đó, Bộ tin rằng ủy ban người dân thị trấn có nhiều lý do để báo cáo khuyến nghị chính sách đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng tuyên bố rằng Ủy ban nhân dân thành phố nên chú ý đến nội dung giám sát – quy mô hỗ trợ, tính đầy đủ của kế hoạch tổng thể và kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác, tương thích kỹ thuật, tổng đầu tư gần với giá cả thị trường, điều kiện và năng lực …- Nguyễn Hà

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like