Giao thông

Bộ Truyền thông đã dừng thi công 2 dự án quốc lộ theo hình thức BOT

Trong một tài liệu gần đây của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải đã tuyên bố rằng vào đầu năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ký một thỏa thuận phân bổ các nhà đầu tư để đề xuất dự án và chuẩn bị một báo cáo nghiên cứu khả thi cho một con đường mới cho Chợ Mới-Bắc Kan. Tỉnh Bắc Kạn dài 30 km.

Tuy nhiên, Bộ Truyền thông đã phát hiện ra rằng Đường Cho Mới-Bắc Kan được đầu tư dưới dạng BOT là không khả thi về các lựa chọn tài chính và phí cầu đường. Lãi suất, hoạt động cho vay và chi phí bảo trì là không đủ.

Dự án Cho Moi-Bac Kan đã liên tục được nghiên cứu sau khi hoàn thành đường cao tốc Nguyễn-Chợ Mới ở Thái Lan. Ảnh: Anh Duy .

Nếu phần Cho Moi-Bac Kan được thêm vào dự án đầu tư để hoàn thành xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên sẽ không đảm bảo quyền sử dụng. Đầu tư không gian và phí không gian .

Để hiện đại hóa Quốc lộ 3 (đoạn từ Hà Nội đến Nguyễn Tuk, theo tiêu chuẩn Hà Nội), Bộ Truyền thông tuyên bố đã đầu tư vào dự án. Vốn của APD đã được sử dụng, vì vậy nếu không đầu tư thêm và không tính phí.

Do đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ủy quyền hoàn thành dự án. Đường cao tốc 3 Hà Nội-Thái Lan mới và một dự án đầu tư để xây dựng đoạn Chợ Mới-Bắc Kan dưới dạng BOT.

Quốc lộ Nguyễn-Hà Lan 3 mới dài khoảng 64 km và được phân phối trên 3 trang web. Phương là Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Từ Nguyễn, Thái Lan đến Bakan, các phương tiện có thể lái xe đến 3 quốc lộ cũ hoặc đi hơn 40 km dọc theo đường BOT Thái Nguyên-Chợ Mới (hoàn thành năm 2017). Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu hiệu quả dự án Cho Moi-Bac Kan dài 30 km, được kết nối với thành phố Bắc Kạn.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like