Giao thông

Hai học sinh đã chết sau khi đâm vào cột điện thoại

Khoảng 12 giờ sáng ngày 15 tháng 12, đường An An Vương Vương (thành phố Thừa Thiên Huế), Nguyễn Phú Huy Danh (21 tuổi, quê theo nghĩa rộng) và Lương Văn Nam (20 tuổi, quê ở Shimoda) lái xe cầu An Cuu Đến bến xe miền Nam. Đột nhiên, chiếc xe đâm vào một cây xanh bên đường và đâm vào cột điện thoại.

Chiếc xe máy bị biến dạng và hai học sinh tử vong tại chỗ. Ở đó, hai thanh niên đang nằm bên đường bất động thì thấy một chiếc xe máy bị biến dạng gần cột điện thoại và tử vong.

Võ Thanh

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like