Giao thông

Sân bay Rongshi sẽ sớm trở thành một sân bay quốc tế

Thủ tướng Ruan Jinyong chấp nhận chính sách biến sân bay Rongshi thành sân bay quốc tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thu thập ý kiến ​​của các sở, ngành dịch vụ liên quan để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sân bay Vinh vào sân bay quốc tế vào năm 2030 và hướng đi sau năm 2030. .

Sân bay Rongshi sẽ trở thành một sân bay quốc tế. Ảnh: TB .

Sân bay Rongshi cũng sẽ được xem xét và bổ sung vào kế hoạch mạng lưới sân bay quốc tế của Hệ thống Sân bay Quốc gia. – Kế hoạch tổng thể của Sân bay Rongshi đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt để điều chỉnh vào năm 2006, và một số điều chỉnh đã được thực hiện vào năm 2011. Theo đó, nó sẽ đạt 2,5 triệu hành khách vào năm 2025 và có 7 chỗ đậu máy bay. -Trong năm 2014, sân bay Rongshi đã xử lý 1,25 triệu hành khách mỗi năm. Trong 13 năm qua, sân bay đã đạt gần 43,9%, sân bay có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Ước tính đến năm 2020, sân bay Rongshi sẽ đạt 2,5 triệu hành khách mỗi năm và đến năm 2030, nó sẽ đạt 7 triệu hành khách mỗi năm.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like