Giao thông

Taxi có thể được trang bị “huy hiệu” hoặc huy hiệu

Ngày 17/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020 để thay thế Nghị định số 86/2014 về điều kiện vận chuyển ô tô. Chức năng mới của nghị định là ngoài taxi truyền thống, còn có taxi. Công nghệ, sử dụng phần mềm vận chuyển, tính toán chi phí đi lại và giao tiếp với hành khách điện tử. Chủ sở hữu của taxi có thể cài đặt “taxi” trên mái nhà, hoặc gắn huy hiệu “taxi” với các vật liệu phản chiếu lên các cửa sổ phía trước và phía sau. Xe được trang bị phù hiệu không có nhãn.

Taxi kỹ thuật phải tuân thủ các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, ví dụ: giao diện hành khách phải được đánh dấu bằng tên của công ty và đơn vị vận tải thương mại, tên đầy đủ của tài xế, biển số hành trình, số lượng hành khách khoảng cách đi lại và số tiền được sử dụng để quản lý đánh giá hành khách Số điện thoại …

Cảnh sát giao thông kiểm tra hoạt động của xe Grab. Ảnh: Phương Sơn – Mục tiêu mới của nghị định là sử dụng xe có hợp đồng, cho phép thiết lập hợp đồng giấy hoặc điện tử giữa các đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê để vận chuyển hành khách. -Các xe hợp đồng phải được gắn với dòng chữ “xe hợp đồng” trên cửa sổ kính phía trước và phía sau của xe.

– Theo nghị định, chủ sở hữu sử dụng các phương thức vận chuyển như Grab Car, Goviet, BE .. Sử dụng xe hợp đồng điện tử hoặc taxi kỹ thuật khi cần thiết, nhưng phải tuân thủ các quy định cho từng phương thức vận chuyển.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh. Các công ty vận tải sử dụng hợp đồng điện tử. Trên giao diện phần mềm được cung cấp cho hành khách hoặc người thuê, tất cả thông tin về tên công ty, số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Các đơn vị kinh doanh phải gửi hóa đơn vé điện tử cho du lịch, người thuê tàu và thông tin thanh toán điện tử cho cơ quan thuế thông qua tài khoản hợp đồng hành khách, dữ liệu hợp đồng điện tử phải được lưu trữ ít nhất 3 năm.

Dự thảo nghị định được ban hành bởi vận tải Bộ đã soạn thảo 12 bản đệ trình lên chính phủ trong 4 năm qua .

Nghị định mới có hiệu lực 1/4 .

Từ năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép dùng thử “lấy toa xe” làm thiết bị điện tử ở 5 thành phố lớn. Xe hợp đồng, kể từ đó, sự bùng nổ của những chiếc xe như vậy đã hình thành sự cạnh tranh khốc liệt với các công ty taxi truyền thống. Hiệp hội Taxi yêu cầu xe Grab phải được quản lý như taxi thay vì “hợp đồng điện tử”.

Ngoài ra, dự thảo số 86 quy định thời kỳ cao điểm của taxi kỹ thuật. gây tranh cãi. Cuối tháng 7, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu hủy bỏ đề xuất, phải được quản lý bằng công nghệ chứ không phải “hộp đèn cố định”.

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like