Giao thông

Hành khách kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh

Vào ngày 30 tháng 6, các nhà lãnh đạo của Cơ quan Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị của Bộ thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5.000 Bộ Y tế, đảm bảo rằng 100% Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố y tế và cung cấp thông tin cho các đơn vị y tế trong trường hợp xuất hiện. Truy nguyên nguồn gốc.

— Khi hành khách ở thành phố Hồ Chí Minh, khi các tuyên bố trung thực theo yêu cầu của địa phương, chịu trách nhiệm về thông tin, tự giám sát và hạn chế đối với những người xung quanh. Ngành công nghiệp hàng không cũng khuyến nghị hành khách, những hành khách này không tham gia vào các hoạt động tập trung đông đúc, những người đạt đến Covid-19 hoặc khu vực. Khu vực chặn, cách ly y tế theo Bộ Y tế.

Sân bay thuộc da mẫu thử nghiệm. Ảnh: Quỳnh Trần .— Thành phố Hồ Chí Minh là điểm nóng của Covid-19, với dịch bệnh thứ tư của hơn 4.100 nhóm. Hơn 30 ngày xã hội hóa xã hội và dịch thuật không được kiểm soát, ông Zi Ming City tiếp tục nộp đơn vào ngày 10 và chưa công bố ngày kết thúc .

2 Một số nơi đã dừng bay đến TP HCM Nhu Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Côn Đảo Quảng Bình.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like