Giao thông

Sân bay Hajiangyao

Ngày 19/2, đại diện Bộ GTVT cho biết, UBND tỉnh Hà Giang đã lấy ý kiến ​​về dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn. Năm 2050, tỉnh đưa ra quy hoạch Cảng hàng không Hà Giang tại xã Tân Quang, quy hoạch có diện tích 388 ha, trong đó phần đất quân sự là 70 ha. Sau khi các cấp phê duyệt, tỉnh sẽ cắm mốc giới và công bố quy hoạch, chỉ giới quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng sân bay trong tương lai.

Theo định hướng đầu tư xây dựng của tỉnh Hà Giang, sân bay là chủ trương lớn, là khâu đột phá, là động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Cuối năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành Đề án phát triển hệ thống cảng hàng không. Không, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn của sân bay quốc gia là năm 2050. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 26 cảng hàng không, bao gồm: 14 sân bay quốc tế và 12 sân bay quốc gia. So với kế hoạch hiện tại, hai sân bay ở Nassan và Lizhou nên được xây dựng vào năm 2030.

Theo đề án, đến năm 2050, cả nước cần có 30 sân bay, trong đó: 15 sân bay quốc tế, 15 sân bay nội địa, trong đó có sân bay thứ 2 tại thủ đô Hà Nội và 3 sân bay khác là Nasang, Lizhou, Cao Băng nhóm.

Ghi chú Đối với dự án này, Ninh Bình, Caobang, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác Thành phố Hà Nội đề xuất quy hoạch các sân bay khác tại các khu vực này.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like