Giao thông

Từ TP.HCM đi các tỉnh nghỉ Tết nên áp dụng cách nào để tránh ùn tắc giao thông?

Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc có 3 tuyến đường thứ nhất (áp dụng cho tất cả các phương tiện): Bến xe Miền Đông Quốc lộ 13-Cầu Bình Triệu-Đường Phạm Văn Đồng-Cao tốc 1-Cầu Đồng Nai-Vũng Tàu Cầu số 1 Quốc lộ 1 (Ngã 3 Dầu Giây) -Tỉnh Bắc .—— Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc có 3 tuyến, một lộ trình (áp dụng cho tất cả các phương tiện): Bến xe Myeon Đông-Quốc lộ 13-Ping Cầu Trị U-Đường Phạm Văn Đồng-Quốc lộ 1-Cầu Đồng Nai-Cầu Vũng Tàu-Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây)-Tỉnh miền Bắc .—— Tuyến 2: Bến xe Đông-Quốc lộ 13 -Đường Đinh Bộ Lĩnh-Bạch Đằng-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Cao tốc Hà Nội-Quốc lộ 1-Tỉnh phía Bắc

– Tuyến 2: Bến xe Miền Đông, Quốc lộ-13- Đường Đinh Bộ Lĩnh-Bạch Đằng-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Xa lộ Hà Nội-Quốc lộ 1-Tỉnh phía Bắc

— Quốc lộ 3 (áp dụng cho các loại ô tô): Bến xe miền Đông-Quốc lộ 13-Đường Ding Bo Lin-Đường Bahdang-Việt Nam Đường Việt Ninh-Đường Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Đường cao tốc Hà Nội-Đường Mai Chiduo-Đường cao tốc-Đường cao tốc TP.HCM-Longcheng-Daoji – Đường cao tốc 1 (Đường Ting Daoji) – Các tỉnh phía Bắc.

Lộ trình 3 (áp dụng cho các loại ô tô): Bến xe Myeon Đông-Quốc lộ 13-Đường Đinh Bảo Ninh-Đường Bahdang-Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Đường Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Xa lộ Hà Nội-Đường Mai Chí Tư – Đường cao tốc TP.HCM – Thành phố Rồng – Đạo Chàng Quốc lộ số 1 (Dầu Giây) – Tỉnh Miền Bắc.

Ngoài ra còn có 3 tuyến đường từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuyến 1: Bến xe Myeon Đông Quốc lộ-13-Cầu Bình Triệu Quốc lộ-13 Quốc lộ-14 (hoặc ĐT 741) .

Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có 3 tuyến trình tuyến 1: Myeon Bến xe buýt Đông Quốc lộ 13-Cầu Pingcui-Quốc lộ 13-14 (hoặc DT 741).

Tuyến 2: Bến xe buýt Miandong Quốc lộ 13-Cầu Pingcuiwu-Phố Fanwendong-1 Quốc lộ-Cầu Đồng Nai-Cầu vượt Vũng Tàu-Quốc lộ-1 (Ngã tư Dầu Giây) Quốc lộ-20 .—— Tuyến 2: Bến xe Miền Đông-Quốc lộ 13-Cầu Bình Triệu-Đường Phạm Văn Đồng-1 Đường cao tốc-Cầu Đồng Nai-Nút giao Vũng Tàu-Quốc lộ 1 (Ngã tư Dầu Giây) Quốc lộ 20

— Quốc lộ 3 (tự lái): Bến xe Miền Đông Quốc lộ 13-Gỗ-Bạch Đường Đặng Việt Ngô-Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Đường cao tốc Hà Nội-Đường Mai Chí Thọ-Đường cao tốc-Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây-Đường cao tốc 1 (Carrefour Dầu Giây) Số-20 Đường cao tốc.

Đường số 3 ((ô tô)): Bến xe Myeon Dong, Quốc lộ 13-Đường Định Bảo Ninh-Đường Padang-Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Đường Điện Bí en Phủ-Cầu Sài Gòn-Xa lộ Hà Nội-Mai Từ Đường Ô-Cao tốc-Thành phố Hồ Chí Minh-Vạn Lý Trường Thành-Đường cao tốc Dầu Giây-Quốc lộ 1 (Nút giao Dầu Giây) – Đường số 20.

Có 4 đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Tây Nam Bộ Đã đệ trình. Một trong số đó là: Bến xe Miền Tây-Đường Kinh Dương Vương-Cao tốc 1- Ngã tư Bình Thuận-Cao tốc-Cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Cao tốc 1- Tỉnh Miền Tây. Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ, gồm 4 Các tuyến đường: Một trong số đó là: Bến xe Miền Tây-Đường Kinh Dương Vương-Cao tốc 1- Ngã tư Bình Thuận-Cao tốc-Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Cao tốc 1- Tỉnh Miền Tây. Tuyến 2: Bến xe Miền Tây-Thanh Dương Street-Anle Roundabout-Highway Number 1 (Long’an Province) -Roseway 2: West Bus Station-Zhenyang V Street-Anle Roundabout-Anle No.1 Road (Long’an Province). – – Line 3: West Bus Station- Kinh Duong Vuon G Street-1 Highway-Nguyen Van Linh Street-50 Highway-My Loi Bridge-Go Cong Town (Tianjiang Province). – Tuyến 3: Bến xe Miền Tây số 3-Đường Kinh Dương Vương-Quốc lộ 1-Đường Nguyễn Văn Linh-Quốc lộ 50-Cầu Mỹ Lợi-Thành phố Gò Công (Tỉnh Thiên Giang) .—— Tuyến 4 : Bến xe An Sương (Ngã 4 An Sương) Quốc lộ 22-Cầu cạn Thị xã Kutch-Tỉnh lộ 8-Tuyến N2 (Tỉnh Long An) -Tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 4: Bến xe Sương (ngã tư An Sử) – Cao tốc 22-Cầu cạn thị trấn Hà Lan-Tỉnh lộ 8-Đường N2 (Tỉnh Long An) – Các tỉnh Miền Tây .

— Hồng Công

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like