Giao thông

Bộ trưởng Tăng là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nhật

Tại cuộc họp chiều qua, Hiệp hội Hữu nghị Trung – Nhật Việt Nam đã được bầu làm chủ tịch khu gian hàng vận tải Shangri-La của hiệp hội và thay thế chủ tịch cũ. – Đại sứ Nhật Nghiêm Phan Văn Khải Fukada Hiroshi (thứ hai từ phải sang) Tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nhật.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết Việt Nam và Nhật Bản chưa từng thiết lập quan hệ hữu nghị. Nhật Bản đẹp và quan trọng như ngày nay. Nhiệm kỳ của tân Chủ tịch Hiệp hội nhằm củng cố và mở rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, từ đó mở ra cơ hội hợp tác kinh tế. Thương mại, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch.

Ông Hiroshi Fukada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản ở châu Á. Trong lĩnh vực kinh tế, Chính phủ Nhật Bản đã và đang có những hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam. Trong 20 năm qua, Nhật Bản luôn là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức nhất cho Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tin tưởng rằng Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng phát triển cao. Vì vậy, tăng cường hợp tác kinh tế Nhật – Việt sẽ là hợp tác cùng có lợi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like