Giao thông

Vĩnh Long chi 200 tỷ lắp camera giám sát

Ông Phạm Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch kiêm Giám đốc Sở Đầu tư tỉnh Long Lũng cho biết: “UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, hiện đại và lắp đặt thêm camera để giám sát an toàn, trật tự và quản lý vi phạm giao thông. Hành vi. ”Họp báo thường kỳ ngày 18/10.

Sẽ có 67 camera giám sát trật tự an toàn và 47 camera xử lý vi phạm giao thông. . Ngoài ra, ba trung tâm quản lý và điều hành đã được thành lập tại Công an tỉnh, Trạm Cảnh sát giao thông và Đồn Công an Ronglong, được trang bị các thiết bị kết nối hiện đại. , Lưu trữ và phân tích dữ liệu. — Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 200 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, chi phí lắp đặt và xây lắp là 167 tỷ đồng, còn lại là chi phí đột xuất. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thực hiện và nên triển khai từ năm 2019 đến năm 2023.

Mục tiêu của dự án này là góp phần nâng cao khả năng điều khiển, an toàn giao thông và an toàn giao thông. Trên địa bàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like