Giao thông

Chính phủ trình Quốc hội dự án Sân bay Long Thành

Báo cáo chỉ rõ, dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thắng là dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét và quyết định đầu tư. Để có cơ sở báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp quốc gia đối với dự án xây dựng sân bay quốc tế Vạn Lý Trường Thành. — Dự án được đầu tư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trên diện tích 5.000 ha, từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt tầng 4F (theo phân cấp của ICAO), là cảng hàng không quốc tế lớn và quan trọng nhất cả nước. Dự kiến ​​trong tương lai sẽ là khu vực Đông Nam Á.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn và tổng thời gian đầu tư dự kiến. Tổng số tiền là 7,837 tỷ USD (tương đương 16,458,9 tỷ đồng).

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án, Bộ GTVT sẽ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. . Quyết tâm; Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tỉnh Đồng Nai và các vùng liên quan rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, dự án hạ tầng giao thông theo quy định, thiết lập kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả. .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like