Giao thông

Tỷ lệ giao thông đường cao tốc Bắc-Nam đạt 81%

Vào ngày 26 tháng 6, Bộ Thông tin và Giao thông vận tải đã hoàn thành kế hoạch đo lường, đếm, bồi thường và giao 11 dự án đường cao tốc từ Bắc vào Nam, đạt 530 km x 653 km.

Ông Phan Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, cho biết 19% số tiền còn lại đã bị phân tán. Ở tất cả các tỉnh và thành phố, việc xây dựng các khu vực nhập cư và di dời các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật là rất phức tạp.

Hiện tại, 9 khu vực nhập cư đã được xây dựng trong tỉnh và 66 khu vực trong tỉnh. Tổng cộng có 110 khu vực. Sheen nói: “Nghiên cứu phần còn lại của khu tái định cư để thiết kế, đánh giá và phê duyệt các tài liệu.” “Khu tái định cư phải được xây dựng theo trình tự và thủ tục, do đó sẽ mất thời gian để hoàn thành. Ông Sean cũng nói rằng một số khu vực đã tăng chi phí giải phóng mặt bằng, nhưng không tăng tổng mức đầu tư được phê duyệt cho dự án. Chỉ điều chỉnh cơ cấu của tổng đầu tư. Lý do làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng là do chính quyền địa phương điều chỉnh giá đất vào năm 2020 cao hơn giá tại thời điểm lập dự án.

Một số gia đình xây dựng trái phép nhà trên đất nông nghiệp, chờ bồi thường từ Qinghua. Ảnh: Lê Hoàng.

Để đảm bảo tiến độ rà phá bom mìn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ruan Wen đã được yêu cầu cho đến cuối tháng 8 rằng đất trong khu vực không xâm lấn vào tái định cư và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật, đơn vị phải trả tất cả tiền cho người dân. Trước cuối tháng 9, người dân phải có được nhà ở tạm thời hoặc tiền thuê để tái định cư trước khi hoàn thành khu tái định cư. Đường cao tốc Đông Tây Bắc (2017-2020) được Quốc hội phê duyệt vào cuối năm 2017, bao gồm 11 dự án thành phần, với tổng chiều dài 653 km, trải dài 13 tỉnh, thành phố.

Tổng chi phí giải phóng mặt bằng là khoảng 12.401 nghìn tỷ đồng, khôi phục 4.835 ha, tái định cư 3.690 gia đình và di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 110 khu tái định cư.

Trong số 11 dự án đường cao tốc Bắc-Nam, có 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP. — Tám dự án đầu tư theo hình thức PPP đã qua giai đoạn lựa chọn sơ bộ của các nhà đầu tư quốc gia. Trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội, Quốc hội đã quyết định chuyển 3 trong số 8 dự án PPP này sang đầu tư công, cụ thể là Maishan-45 Highway, Ronghao-Phan Thiết, Phan Thiết-Dawai, việc này sẽ bắt đầu . Đến cuối năm nay, nó sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

5 dự án PPP còn lại sẽ được các nhà đầu tư lựa chọn và sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like