Giao thông

Cát Linh-Hà Đông ngừng hiển thị bản đồ “mượn” trên Internet

Chiều 2/6, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đã dừng sử dụng bản đồ 8 tuyến đường sắt TP Hà Nội trên một số biển báo trưng bày tại ga La Khê. Đây là bản đồ của ban quản lý dự án trên mạng, chưa có sự cho phép của tác giả.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án, viết thư cho Daoming Son (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã sử dụng thẻ bất cẩn mà không được sự đồng ý của tác giả và bày tỏ mong muốn được gặp sinh viên để trao đổi về việc sử dụng thẻ. — Thẻ do ban chuyên án vận hành thông qua mạng Internet. Thành quả sáng tạo của mình “. Trước đó, sinh viên Đào Mạnh Sơn đã vẽ 8 bản đồ về các tuyến đường sắt và vị trí ga Hà Nội, đăng tải lên mạng xã hội để đăng trên Open Encyclopedia Toàn bộ cuốn sách giải thích bài báo “Dự án đường sắt đô thị Hà Nội.” Ban dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã sử dụng bản đồ này mà không thông báo cho tác giả.

Tháng 5 năm 2017, khi ga La Khê mở cửa đón khách du lịch, Bạn sinh viên này đến thăm và bất ngờ nhìn thấy một phần bản đồ mình đã vẽ .—— Đánh giá của cư dân Cát Linh-Tàu Hà Đông

Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like