Giao thông

Xem xét lại kế hoạch đầu tư của hai dự án đường cao tốc Bắc Nam

Ngày 10/11, đại diện Bộ GTVT cho biết, theo Nghị quyết số 52, Bộ GTVT phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chuyển dự án đường cao tốc Bắc Nam nào không liên quan đến chủ đầu tư. Sửa đổi hình thức đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị Ban quản lý dự án rà soát, cập nhật số liệu và đề xuất nguồn vốn tài trợ cho 2 dự án là Quốc lộ 45-Ensun và Nji-Dizhou, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội. Ủy ban.

Vị trí xây dựng đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45. Hình: Lê Hoàng. – Cuối tuần trước, Bộ GTVT đã hủy thầu dự án Quốc lộ 45-Nghi Sơn do hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Trước đó, vào tháng 10, cơ quan này cũng đã hủy thầu dự án Nghi Sơn-Diễn Châu do không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ tham gia. Đây là 2 trong 5 dự án đường cao tốc Bắc – Nam được Quốc hội quyết định đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ba dự án còn lại có nhiều nhà đầu tư tham gia và hiện đang trong giai đoạn đấu thầu kỹ thuật.

Ông Lê Thắng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết, đơn vị đã lập hai phương án thay thế phương án thực hiện tiếp theo trên quốc lộ 45 – Nghi Sơn

– Phương án 1, để sắp xếp lại lựa chọn nhà đầu tư. Nhưng tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo sẽ mất 20 tháng. Nó phải được hoàn thành vào năm 2022. Ngoài ra, nhà đầu tư không được lựa chọn khi tổ chức chào bán mới.

Phương án hai, cơ quan báo cáo cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư theo hình thức PPP thành đầu tư công. Kế hoạch này sẽ đảm bảo sự thành công của dự án và sẽ được thực hiện đồng thời với các dự án đường cao tốc Bắc Nam khác đã khởi công. Ông Thắng cho biết: “Chúng tôi sẽ tham mưu cho Bộ GTVT xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư.”

– Dự án đường cao tốc Bắc Nam Quốc lộ 45, đoạn qua Thanh Hóa dài 43 km. Tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 6.333 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ xấp xỉ 2.033 tỷ đồng, còn lại là vốn nhà đầu tư huy động. – Dự án đường cao tốc Bắc Nam Phú Sơn – Diễn Châu, dài 50 km, đi qua các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng vốn đầu tư được xác định trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật là 7.371 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư là 4.821 tỷ đồng, vốn nhà nước hỗ trợ là 2.550 tỷ đồng. Dự án đầu tư, 5 dự án còn lại thực hiện theo hình thức hợp đồng PPP và BOT. Tổng mức đầu tư của 11 dự án khoảng 100,816 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 784,61 nghìn tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách là 223,550 nghìn tỷ đồng. Ba dự án đầu tư theo hình thức PPP đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư và sẽ khởi công vào đầu năm 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like