Giao thông

Rà soát phương án đầu tư hai dự án đường cao tốc Bắc Nam

Ngày 10/11, đại diện Bộ GTVT cho biết, theo Nghị quyết số 52, Bộ GTVT phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chuyển dự án đường cao tốc Bắc – Nam nào không có sự tham gia của nhà đầu tư. Sửa đổi hình thức đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị Ban quản lý dự án rà soát, cập nhật số liệu và đề xuất nguồn vốn tài trợ cho 2 dự án là Quốc lộ 45-Ensun và Nji-Dizhou, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội. Ủy ban.

Vị trí xây dựng đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45. Ảnh: Lê Hoàng .- — Cuối Tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải đã hủy thầu Quốc lộ 45. – Dự án Thạch Sơn, do phương án kỹ thuật của nhà thầu không đạt yêu cầu quy định. Trước đó vào tháng 10, cơ quan này cũng đã hủy thầu dự án Nghi Sơn-Diễn Châu do không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ tham gia. Đây là 2 trong 5 dự án đường cao tốc Bắc – Nam được Quốc hội quyết định đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ba dự án còn lại có nhiều nhà đầu tư tham gia và hiện đang trong giai đoạn đấu thầu kỹ thuật.

Ông Lê Thắng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết, Sở đã lập hai phương án về kế hoạch thực hiện Quốc lộ 45 tiếp theo – Nghi Sơn. Dự án – Phương án 1, để sắp xếp lại các lựa chọn của nhà đầu tư, nhưng sẽ mất khoảng 10 thời gian trở lên. Trong những tháng trước tiến độ thực hiện, công việc dự án không đảm bảo phải hoàn thành vào năm 2022. Ngoài ra, khi tổ chức báo giá mới, nhà đầu tư-phương án thứ hai, cơ quan báo cáo cho phép chuyển hình thức đầu tư PPP thành đầu tư công. Kế hoạch này sẽ đảm bảo sự thành công của dự án và sẽ được thực hiện đồng thời với các dự án đường cao tốc Bắc Nam khác đã khởi công. Ông Thắng cho biết: “Chúng tôi sẽ tham mưu cho Bộ GTVT xem xét, báo cáo các cơ quan chức năng để thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư.”

Binh pháp Tôn Tử thuộc Dự án Đường cao tốc Bắc Nam trên Quốc lộ 45 dài 43km, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Tổng mức đầu tư khoảng 6.333 tỷ đồng, bao gồm vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 2.033 tỷ đồng, còn lại là vốn nhà đầu tư huy động. – Dự án đường cao tốc Bắc Nam Phú Sơn – đoạn Diễn Châu, dài 50 km, đi qua các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng vốn đầu tư được xác định trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật là 7.371 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư là 4.821 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của Nhà nước là 2.550 tỷ đồng. Được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 6 dự án đầu tư công, 5 dự án còn lại thực hiện theo hình thức hợp đồng PPP và BOT. Tổng mức đầu tư của 11 dự án khoảng 10.081,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 784,61 nghìn tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách là 223,355 nghìn tỷ đồng.

Hiện có 6 dự án đầu tư công đã khởi động và đang xây dựng, 3 dự án đầu tư theo hình thức PPP đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư và sẽ khởi công vào đầu năm 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like