Giao thông

Đề xuất xây dựng hai cây cầu nối Bắc Ninh và Bắc Giang

Ngày 29/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề xuất phương án và chủ trương đầu tư xây dựng hai cây cầu trên đường Gáo, nối đường vành đai 4 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Từ tỉnh Bắc Giang đến huyện Viễn Yên thành phố Bắc, chiều dài tỉnh Bắc Ninh khoảng 600m, đường quốc lộ khoảng 2.300m. Phần bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực của cầu được thiết kế dưới dạng nền đường rộng 15m, rộng 22,5m, với tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Ninh. Cầu dài 560 m, rộng 12 m, hai bên 1780 m, tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng.

Để dự án triển khai thuận lợi, đảm bảo đồng bộ và nâng cao hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề xuất với UBND tỉnh Bắc Ninh đàm phán phương án quy hoạch và vị trí xây dựng hai cầu cạn. Cầu sẽ được triển khai vào năm 2020-2022. Các dự án này sẽ thiết lập mối liên kết, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế, xã hội theo chủ trương phát triển của hai tỉnh và khu vực. Thủ đô là trong tương lai gần.

Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like