Giao thông

Bộ Giao thông vận tải phản ứng để giảm thời gian sạc của một loạt BOT

Vào ngày 28 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải đã ra thông cáo báo chí về tính kịp thời của phí dự án đầu tư dưới dạng BOT.

Do đó, tôi nhận xét về thông tin sau khi kiểm tra nhà. Trong quá trình nhập cảnh, một loạt các dự án BOT đã phải giảm thu phí từ 5 đến 7 năm. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nhiều lý do, như rút ngắn tiến độ dự án và giảm giá và lãi suất trong giai đoạn này. Xây dựng So với năm 2009-2011, chỉ số giá xây dựng và lãi suất cho vay trong giai đoạn 2012-2015 đã giảm, do đó, dự phòng khấu hao theo quy định đã không được sử dụng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành rà soát và thấy rằng quy hoạch thành phố được phê duyệt tại địa phương quan trọng hơn nhu cầu thực tế, do đó quy mô của mặt cắt ngang thành phố đã giảm, do đó giảm Chi phí đầu tư.

Nhiều dự án BOT đã được kiểm toán đã phải giảm phí từ 5 đến 7 năm, tổng cộng gần 100 năm dự án giảm phí.

Theo Bộ Truyền thông, tất cả các hợp đồng BOT quy định rằng thời gian ước tính ban đầu cho việc thu phí được ước tính và thời gian thu phí phải được xác định lại dựa trên giá trị giải quyết của công việc dựa trên kết luận x của kiểm tra và kiểm toán. Đồng thời, trong trường hợp có biến động về lãi suất và lưu lượng xe so với ước tính ban đầu, phí cầu đường sẽ được cập nhật thường xuyên. Do đó, thời gian sạc sẽ không ảnh hưởng đến chi phí mà mọi người phải trả, mà phụ thuộc vào giá trị giải quyết và lưu lượng của phương tiện.

Bộ Truyền thông cũng cho biết một số dự án chưa được xem xét. Tuy nhiên, Bộ đã đàm phán và ký hợp đồng điều chỉnh rút ngắn phí cầu đường, ví dụ: việc điều chỉnh dự án Quốc lộ 10 tại đoạn Rauyan-Tan De để rút ngắn thời gian thu phí tạm thời 21 năm ban đầu . Và 3 tháng. 10 năm 3 tháng, điều chỉnh dự án cầu Rạch Miếu của Quốc lộ 60 tại tỉnh Bentley, giảm thời gian tính toán tạm thời của chi phí tạm thời từ 22 năm và 10 tháng xuống còn 13 năm và 5 tháng … Tao tìm thấy một sự khác biệt. Phí cầu đường cho BOT Hà Nội-Bắc Giang. Trước đó vào ngày 21/2, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đã tuyên bố rằng nhiều trong số 27 dự án được kiểm toán đã giảm phí từ 5 năm xuống còn 7 năm. Nhìn chung, các dự án này đã tăng phí trong gần 100 năm.

Về chi phí, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia tuyên bố rằng ngoài các hạng mục thu phí đường cao tốc, việc thu phí cầu đường cũng phụ thuộc vào số km mà dự án đã đi. Nó phải được tính phí lại theo quy định tại Thông tư 159 của Bộ Tài chính. Do đó, bất kể chiều dài của con đường, mỗi chiếc xe đi qua trạm thu phí sẽ được tính theo cùng một cách. Điều này sẽ rất khó khăn cho người dân địa phương và doanh nghiệp, bởi vì nó chỉ yêu cầu một khoảng cách ngắn, nhưng vẫn phải trả phí cao. — Ngoài ra, mặc dù Bộ Tài chính tuyên bố rằng cần phải chuyển đổi trạm sạc. Theo kế hoạch tuyến đường liên quan đến dự án do cơ quan có thẩm quyền quyết định, khoảng cách giữa các trạm ít nhất là 70 km, nhưng điều này thực tế là không thể. Nhiều trạm thu phí của dự án được đặt trên các con đường khác và không gắn liền với dự án, điều này đòi hỏi những người không lái xe trên đường thông qua hợp đồng BOT mà vẫn phải trả tiền. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cho rằng cần phải xem xét các hướng dẫn trên để tránh gây ra dư luận.

Cả nước có 86 trạm thu phí BOT. Các trạm thu phí này được đầu tư bởi công ty và được đầu tư bởi Bộ Giao thông vận tải và Bộ Giao thông vận tải. Tài chính cho phép thanh toán. Năm 2016, Thủ tướng yêu cầu giảm thuế cho 45 trạm sạc giảm 10% xuống 15% để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Giao thông vận tải đã làm việc với các nhà đầu tư để thảo luận về các cách để giảm phí thông qua các trạm BOT.

Cho vay Loan

> Không sử dụng BOT, nhưng luôn trả tiền

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like