Giao thông

Hơn 2,70 tỷ đồng Việt Nam để xây dựng đường cao tốc ven biển Nanding

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt chính sách đầu tư xây dựng một đoạn đường ven biển trên toàn tỉnh Nam Định. Trong số 65 km chiều dài đường, 38 km sẽ được xây dựng, 13 km sẽ được cải thiện, nâng cấp và sử dụng hoặc đồng bộ hóa với các dự án 14 km khác.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.791 tỷ đồng. 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác là 179,4 tỷ nhân dân tệ, thời gian thực hiện là từ năm 2020 đến năm 2024.

Đường cao tốc ven biển Ca Na-Phan Rang. Ảnh: Khương Nha

Lúc bắt đầu dự án, có một con đập trên sông Hồng, bờ biển Giao Thủy, xã Giao Thiên, huyện Giao Thủy. Điểm cuối của dự án là bờ trái sông Day, bờ biển Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hải và huyện Nghĩa Hưng của Nam Định.

Con đường đầu tư đi theo con đường hạng ba với quy mô thông thường và thiết kế đồng bộ các thiết bị công nghiệp. Gửi một tuyến đường phù hợp với kích thước đường.

Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nanding phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án và đệ trình quyết định cho cơ quan có thẩm quyền đầu tư.

Ông Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like