Tiêu dùng

Khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi kiệt quệ, gia đình lao đao.

Cung cấp cho các cặp vợ chồng tâm lý thoải mái, nhưng chỉ dành cho các cặp vợ chồng có tinh thần trách nhiệm và hiểu biết cơ bản về quản lý tài chính. Nói cách khác, họ vẫn hỗ trợ gia đình, ít nhất họ biết tiết kiệm, đầu tư vào đâu và những gì họ có thể mang đi. Ngoài ra, để tránh rủi ro cho gia đình, dù hai người độc lập nhưng phải luôn công khai các quyết định thu chi, tài chính của nhau.

Các chuyên gia ở các nước phát triển đã làm quản lý tài chính từ khi còn đi học nên khi lập gia đình không thành thạo về quản lý tài chính và độc lập tài chính. Ở nước ta, nhiều người chưa lập gia đình chưa bao giờ tự trang trải chi phí, không hiểu các khái niệm về tiết kiệm, lập ngân sách, v.v. Vì vậy, nếu mỗi người vợ tiêu tiền sẽ là một rủi ro lớn cho kinh tế gia đình, nhất là khi một số họ rơi vào những tệ nạn xã hội.

Ông Bội Lê cho rằng các cặp vợ chồng vẫn có thể độc lập về tài chính, nhưng sau khi sử dụng phương pháp 6 nồi để lập kế hoạch gia đình, họ phải tôn trọng nguyên tắc chi tiêu trong ngân sách: 55% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu và 10% cho giáo dục. 10% để giải trí, 10% để tự do tài chính, 10% để tiết kiệm dài hạn và 5% để giúp đỡ người khác. Mỗi gia đình có thể điều chỉnh tỷ lệ của 6 loại chậu này tùy theo nhu cầu và thu nhập của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like