Thường thức

Thủ phạm của cơn bão ẩn trong bầu khí quyển

Các hạt sol khí trong khí quyển làm tăng kích thước đám mây và lượng mưa bão. Ảnh: Reuters.

Fan Jiwen, một chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra rằng sol khí đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thời tiết và khí hậu. Những hạt này gây ra những cơn bão dữ dội, làm tăng kích thước đám mây và lượng mưa. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science ngày 26/1.

Aerosol bao gồm các hạt rắn và lỏng lơ lửng trong khí quyển, và kích thước của nó bằng một phần nghìn chiều rộng sợi tóc. Tính nhân văn. Chúng là kết quả của ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm công nghiệp, cháy rừng và các nguồn khác. Fan cho biết: “Sự hiện diện của các hạt này là một trong những lý do khiến nhiều cơn bão trở nên mạnh hơn và gây ra nhiều mưa.” Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các hạt có kích thước nhỏ hơn 50 nm rất nhỏ, kích thích chuyển động lên trên. Không khí từ bề mặt trái đất đến khí quyển tạo thành những đám mây, và sau đó trời mưa.

Họ cũng phát hiện ra rằng khi không có các hạt lớn hơn trong khí quyển ở môi trường nóng và ẩm, các sol khí sẽ có tác động lớn đến các đám mây bão, gây ra một lượng lớn băng, tuyết, sét hoặc mưa. — “Trong điều kiện sạch sẽ, ẩm ướt tương tự như đại dương và một số vùng nhiệt đới nhất định, các sol khí nhỏ có tác động lớn đến thời tiết và khí hậu. Kết quả rộng hơn là nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người” Fan cho rằng điều này khiến bão ở những khu vực này càng thêm dữ dội.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like