Giao thông

Đề xuất thuê chuyên gia nước ngoài để tiến hành nghiên cứu và đánh giá tại sân bay Long Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định thành lập một hội đồng để đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của dự án sân bay quốc tế Long Thắng.

Ủy ban đánh giá sẽ được quyết định bởi Bộ Giáo dục. Người phụ trách kế hoạch đầu tư là chủ tịch và các thành viên là người đứng đầu của 13 sở, ngành liên quan, Ủy ban quản lý vốn quốc gia của doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân Đồng Nai.

Do sự phức tạp của dự án, các thành viên của ban giám đốc đã có kinh nghiệm trong việc đánh giá các dự án đó. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền việc làm cho các chuyên gia tư vấn nước ngoài (hoặc các đối tác tư vấn trong và ngoài nước) tiến hành: xem xét. Việc bổ nhiệm một nhà tư vấn kiểm toán độc lập sẽ được thực hiện ngay lập tức để theo dõi tiến trình đệ trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2019. -Nhà thiết kế nhà ga sân bay Long Thành. – Giữa năm 2018, công ty sân bay Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng với các chuyên gia tư vấn của JFV (hợp tác giữa các công ty Nhật Bản, Pháp và Việt Nam) để tiến hành tư vấn và chuẩn bị nghiên cứu báo cáo. Giai đoạn đầu tiên khả thi – Sân bay Long Thành. – Hiện tại, chuyên gia tư vấn đã hoàn thành thiết kế ý tưởng của dự án làm việc và tập trung vào thiết kế cơ bản, và cố gắng hoàn thành thiết kế cơ bản vào tháng 4 năm 2019. Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Ủy ban Đánh giá Quốc gia. – Sân bay Long Thành là dự án có tổng vốn đầu tư là 36,63 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), và giai đoạn đầu là 114 nghìn tỷ đồng (5,4 tỷ USD), kế hoạch này cần hoàn thành muộn nhất Và đưa vào sử dụng .

Vào tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất sân bay, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổng mức đầu tư của Long Khánh là gần 23 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like