Giao thông

Phó Giám đốc Hợp tác Quốc tế đã được Giám đốc An toàn Đường bộ tuyển dụng.

Kết thúc kỳ thi vào ngày 10 tháng 12, Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tuyên bố rằng Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Hợp tác Quốc tế, đạt 87 điểm – điểm cao nhất so với sáu thí sinh còn lại. – Thí sinh thi đỗ giám đốc an toàn đường bộ. Ảnh: Đ.Loan .

Phó hiệu trưởng cho biết kế hoạch đánh giá ứng viên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và cung cấp nhiều giải pháp tốt cho an toàn đường bộ. Thí sinh Nguyễn Văn Thạch được ban giám khảo đánh giá cao về sự rõ ràng, rõ ràng, tính chuyên nghiệp cao và các giải pháp tích cực đề cập đến tình huống thực tế và giải quyết tình huống có trật tự. An toàn giao thông hiện tại và tương lai.

Thành tích của các ứng cử viên thành công được đánh giá trực tiếp và công khai bởi ủy ban thẩm phán, trong bối cảnh bảo vệ kế hoạch hành động của ứng viên. .

Ông Nguyễn Văn Thạch (53 tuổi) có bằng thạc sĩ vận tải tại Đại học Sydney, Úc. Ông là Phó Giám đốc Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Giao thông Vận tải trong 10 năm liên tiếp.

Theo kết quả kiểm tra, người phụ trách Bộ Giao thông vận tải tuyên bố rằng ông sẽ hoàn thành các thủ tục của Ruan Wenfan càng sớm càng tốt. Thạch sớm được bổ nhiệm làm trưởng ban an toàn đường bộ.

Sau cuộc thi quản lý, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức kỳ thi cho giám sát viên đường thủy Việt Nam vào tháng 10.

Cho vay

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like