Giao thông

Bộ Giao thông vận tải kêu gọi sân bay Long Thành tiến bộ

Ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã cam kết thực hiện các dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của sân bay quốc tế Long Thành.

Theo ông, sau khi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Phương (Bộ Giao thông Vận tải) phê duyệt dự án của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đồng Nai đã tiến hành hai hợp tác để lập kế hoạch và triển khai báo cáo nghiên cứu. Tính khả thi .. Bộ cũng đã ra lệnh cho Tập đoàn Sân bay (ACV) thực hiện việc phân định ranh giới dự án theo các giai đoạn và đưa nó đến khu vực địa phương để đo lường và đếm. Và phát triển một kế hoạch dọn dẹp trang web. ACV hiện đã hoàn thành thiết lập ranh giới dự án.

Phối cảnh sơ đồ kiến ​​trúc nhà ga của sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Ông Đặng Minh Đức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho biết chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch báo cáo Thủ tướng nhiều cơ chế cụ thể để thực hiện dự án. -Minister Trương Quang Nghĩa đề nghị nội dung báo cáo khả thi cần “theo dõi và làm rõ” ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, xem xét các quy định về đánh giá tác động môi trường của các dự án cấu thành được xây dựng và hoàn thiện Báo cáo khả thi.

Ông Nghĩa đề nghị Đồng Nai hoàn thành kế hoạch rà phá bom mìn càng sớm càng tốt. Sử dụng vốn theo giai đoạn dự án. Trong tương lai gần, tỉnh sẽ tập trung vào trọng tâm của giai đoạn đầu tiên, đó là diện tích 1.000 ha, tiếp theo là giai đoạn thứ hai, toàn bộ sân bay rộng gần 3.000 ha, hơn 2.000 ha. Các quan chức khác của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Tài nguyên tổ chức đánh giá sớm khung chiến lược để giải phóng mặt bằng dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Xây dựng sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn, phối hợp chuẩn bị và đánh giá thiết kế cơ bản của báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng khu tái định cư …

Tháng 6, Quốc hội đã thông qua bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nghị quyết triển khai sân bay quốc tế Long Thắng. Do đó, ngân sách sẽ chi 23 nghìn tỷ đồng Việt Nam cho các dự án trên, bao gồm xây dựng 2 khu định cư và 1 cơ sở hạ tầng nghĩa trang. Hiện tại, ngân sách đã phân bổ 5 nghìn tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đáp ứng nhu cầu 21,7%, thiếu khoảng 18 nghìn tỷ đồng. – Sân bay quốc tế Long Thành là một dự án cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. Ước tính có thể chứa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nó được chia thành ba bước. Đặc biệt, một đường băng, một trạm trung tâm hành khách và thiết bị phụ trợ phải được hoàn thành và đưa vào vận hành vào giai đoạn đầu năm 2025, được đồng bộ hóa với 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn công suất. Một năm hàng hóa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like