Giao thông

Hơn 2,7 nghìn tỷ đồng xây dựng đường cao tốc ven biển Nam Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định. Trong tuyến đường dài 65 km này, 38 km sẽ được xây dựng và 13 km sẽ được tân trang lại, hiện đại hóa và sử dụng, hoặc 14 km chồng lên các dự án khác.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.791 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 1 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác là 1.791,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024.

Đường ven biển Cà Ná-Phan Rang. Hình: Khương Nha

Điểm đầu của dự án là Bờ hữu sông Hồng, Bờ biển Giao Thủy, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy. Điểm cuối của dự án là tả ngạn sông Đáy thuộc xã Nghĩa Hải xã Nghĩa Hưng huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. – Tuyến đường đầu tư theo quy mô đường cao tốc 3 cấp đồng bằng, trình thiết kế đồng thời trên tuyến đảm bảo quy mô toàn tuyến. Quyết định quyền đầu tư. -Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like