Giao thông

Mọi người đang xếp hàng để thay đổi giấy phép lái xe PET

Tính đến 7 giờ sáng ngày 01/09, có hơn 100 người đang chờ kiện tụng tại cửa hàng cấp giấy phép lái xe một cửa tại Hà Đông (tỉnh Giao thông Hà Nội). Không có đánh số tự động, vì vậy nhiều người đang đẩy hồ sơ và chờ lệnh. Cho đến 8 giờ sáng, cửa hàng một cửa đã bàn giao tất cả các số sê-ri để đăng ký vào buổi sáng. Ông Nguyễn Mạnh (huyện Hedong) cho biết đã đăng ký chương trình Internet, nhưng không thể đăng ký.

Nhiều người đang tranh giành để chờ thay đổi giấy phép. Sáng ngày 1 tháng 9, tôi lái xe đến sở giao thông Hà Nội. Ảnh: Xuân Hòa

Ông Trương Đình Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý phương tiện (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), cho biết Sở Giao thông vận tải nhận được khoảng 1.000 yêu cầu đổi giấy phép lái xe lên 3 điểm mỗi ngày. , Tăng khoảng 20% ​​so với tháng trước. Đặc biệt, một bộ phận ở Hedong là bộ phận lớn nhất, nhận được khoảng 400 mẫu đăng ký mỗi ngày.

“Số người thay đổi bằng lái xe của họ không thay đổi, nhưng nó đang tăng lên. Nó được hỗ trợ để tăng số lượng nhân viên nhận tài liệu”, ông Trương Đình Nghĩa nói.

Trưởng phòng Quản lý phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội thừa nhận rằng thủ tục thay đổi giấy phép lái xe trực tuyến hoặc hệ thống sai gây khó khăn cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền đã bố trí cho các quan chức nhận tài liệu tại các điểm làm việc.

Ông Nguyễn Thắng Quân, Giám đốc Phương tiện và Người lái xe (Tổng cục Đường bộ) cho biết, trong vài ngày qua, số người thay đổi giấy phép lái xe PET tại Tổng cục Đường bộ đã tăng so với vài tháng trước, với gần 100 mỗi ngày. Mọi người. Nhiều người trong số họ đã thay đổi giấy phép lái xe, ngay cả khi thời hạn thay đổi loại giấy phép này là năm 2020.

“Có lẽ do thiếu thông tin, nhiều người mang theo bằng lái xe. Xe máy thay đổi mọi thứ. PET,” Chúng tôi phải ưu tiên cho những người thay đổi giấy phép trong năm nay “, Quân nói.

Quốc gia hiện có tổng số giấy phép Nên chuyển đổi hơn 10% các tông sang vật liệu PET.

Bản đồ lộ trình chuyển đổi sang bằng lái xe được làm bằng vật liệu PET – giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe A4: trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Lái xe vô thời hạn Bằng lái (cấp A1, A2 và A3): Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo lộ trình chuyển đổi, sau sáu tháng, người giữ giấy phép lái xe giấy phải kiểm tra lại lý thuyết trước khi cấp lại giấy phép lái xe .– – Đoàn Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like