Giao thông

Các nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia đấu thầu đường cao tốc Bắc-Nam

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố rằng bộ phận quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải đã bán 93 nhà đầu tư đường cao tốc Bắc-Nam đủ điều kiện và nhận được 32 đơn đăng ký.

Trong số 8 dự án đường cao tốc Bắc-Nam, dự án này nhận được nhiều ứng dụng nhất. Có chín tệp, ít nhất là hai. Hiện tại, ủy ban quản lý dự án chưa tiết lộ danh tính của nhà đầu tư và đối tác của nhà đầu tư.

Sau một tháng, ủy ban quản lý dự án sẽ đủ điều kiện trước khả năng và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo các tiêu chuẩn đủ điều kiện. Hồ sơ mời thầu. Danh sách các nhà thầu đã qua giai đoạn sơ tuyển sẽ được Bộ Giao thông vận tải liên tục xác minh và công bố. Việc sơ tuyển dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2020, sau đó, ban quản lý dự án sẽ đấu thầu các nhà thầu cho từng dự án.

Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Quang sẽ kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: Đắc Thanh .

Trong giai đoạn sơ tuyển, Bộ Giao thông vận tải sử dụng thang điểm 100. 30 điểm, 10 điểm cho phương pháp thực hiện dự án. Chọn tối đa năm nhà đầu tư từ trên xuống dưới cho mỗi dự án.

Năm tháng trước, tám dự án đường cao tốc Bắc-Nam đã vượt qua vòng sơ tuyển của các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, nhiều dự án không vượt qua vòng sơ tuyển, nên Bộ Giao thông vận tải đã hủy kết quả và chọn nhà đầu tư địa phương trước.

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam dài 654 km, được chia thành 11 thành phần, trong đó có 3 dự án đầu tư công (Cao Bạc) -Mai Sơn, Cẩm Lò-Lam Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2). Tám hình thức hợp tác công tư (PPP) của dự án là Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn- Điện Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cẩm Lâm, Cẩm Lâm-Vinh Hao, Vĩnh Hảo- Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây .

Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like