Giao thông

Bộ Giao thông vận tải đã hủy khuyến nghị về việc lắp đặt các hộp đèn như taxi trên xe Grab

Bộ Giao thông vận tải quy định trong dự thảo rằng các phương tiện hợp đồng điện tử (như Grab, Go-Viet) không phải lắp đặt hộp đèn trên đầu xe như Bộ khuyến nghị trước đây, nhưng cần phải đăng ký “Hợp đồng xe”. Vật liệu phản quang được lắp đặt trong xe.

Đại diện ban biên tập cho biết, nội dung được hình thành sau khi Bộ Giao thông vận tải nhận được chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ bỏ. Trong cuộc họp của chính phủ vào cuối tháng 7, xe khách có ít hơn 9 chỗ ngồi Hộp đèn trên nóc xe .

– Huy hiệu “Xe hợp đồng” sẽ được dán bên phải cửa sổ trước của hợp đồng điện. Kích thước tối thiểu của xe để “đảm bảo nhận dạng phương tiện giao thông” là 6 x 20 cm .

Giống như Hợp đồng điện tử điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: Xuân Hòa .

Bộ Giao thông vận tải cũng khuyến nghị các công ty và hợp tác xã sử dụng xe điện tử trong hợp đồng thành lập các bộ phận để quản lý và giám sát an toàn đường bộ. Bộ Giao thông vận tải đề xuất lắp đặt hộp mềm có dòng chữ “Xe hợp đồng” trên nóc xe hợp đồng điện tử. Kích thước tối thiểu của hộp mềm là 12 x 30 cm để phân biệt với taxi truyền thống.

Tuy nhiên, trong Trong sáu tháng đầu tiên của cuộc họp về an toàn đường bộ với chính quyền địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hủy bỏ đề xuất và sử dụng công nghệ này để quản lý thay vì lắp đặt hộp đèn.

Hiện có 866 đơn vị vận tải trong nước, trong đó có 36.800 Một số phương tiện đã tham gia hợp đồng thí điểm điện tử Thành phố Hồ Chí Minh có 506 công ty, 3 nhà cung cấp phần mềm và 21.600 xe. Thành phố Hà Nội có 354 đơn vị vận tải, 7 nhà cung cấp phần mềm và hơn 15.000 xe. Chiếc xe chỉ có một huy hiệu nhỏ trên xe, và không có gờ trên nóc nên rất khó để chính quyền và hành khách phân biệt với taxi truyền thống .

Đoan Loan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like