Giao thông

Hà Nội thêm 40 biển số xe máy

Bộ Công an số 15 quy định rằng từ ngày 1 tháng 6, ký hiệu 40 và các ký hiệu trước đó 29, 30, 31, 32, 33 sẽ được thêm vào biển số xe ô tô và xe máy tại Hà Nội. Ngoài mã số 50-59, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có số 41 và tỉnh Đồng Nai sẽ thêm số 39 (số 60 được bảo lưu). Biển số xe của các tỉnh khác không thay đổi. Cơ quan phát hành ô tô bao gồm: cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, trạm cảnh sát giao thông, trạm cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt địa phương, cảnh sát cấp huyện (phân phối xe máy, xe máy và xe máy đến trụ sở hoặc các tổ chức, tổ chức và cá nhân cư trú ở đó) Biển số xe máy điện) .

Đối với khu vực biên giới, vùng sâu hoặc vùng xa, hoặc khu vực khó lắp đặt vật lý nhưng yêu cầu biển số xe, cảnh sát trưởng tỉnh và thành phố trực tiếp báo cáo với chính quyền trung ương có thể quyết định chỉ định các sở cảnh sát giao thông. Việc cấp và cấp biển số được tổ chức theo nhóm để đảm bảo sự thuận tiện cho các tổ chức và cá nhân muốn đăng ký xe. -Thông báo cũng quy định rằng kích thước và màu sắc của biển số xe máy điện giống như biển số xe. đĩa. xe máy. Cụ thể, biển số xe sẽ chứa một bộ ký hiệu cục bộ + MĐ (ký hiệu của chuỗi đã đăng ký) + số đăng ký 5 chữ số (ví dụ: 29-MĐ1002.12).

Do đó, xe máy Hà Nội có các ký hiệu 29, 30: B1, C1, R1 …, thì xe điện sẽ là MD1. Theo biểu tượng này, đội đã đăng ký phương tiện trong khu vực đô thị sẽ phân bổ kho từ 000,01 đến 999,99.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hà Nội, có hơn 4 xe máy đến Hà Nội. Năm 2013. Chỉ riêng trong quý đầu năm nay, đã có hơn 37 triệu phương tiện trong nước, trong đó 691.500 xe máy mới được đăng ký. So với kế hoạch phát triển giao thông đường bộ trước năm 2020, con số này đã vượt quá 1 triệu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like