Giao thông

3 lựa chọn đầu tư vào đường cao tốc Bắc Nam

Chiều ngày 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có ý kiến ​​về việc điều chỉnh chính sách đầu tư của Dự án Đường cao tốc Bắc Nam. – Hiện nay, chính phủ đã đề xuất ba kế hoạch chuyển đổi dự án liên quan. Phương án 1, 8 dự án này đã được chuyển từ đầu tư xã hội sang đầu tư công. Tổng mức đầu tư ước tính là 99,493 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách sẽ là 55 nghìn tỷ đồng, và sẽ được bổ sung thêm 44,493 tỷ đồng thông qua đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025. – Ưu điểm của kế hoạch là đảm bảo dự án đường cao tốc Bắc Nam sẽ được thực hiện theo kế hoạch của Quốc hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ phải bổ sung 44.493 tỷ rupiah,

Phương án 2, chính phủ đề xuất chuyển 5 dự án sang đầu tư công, trong đó có 4 dự án khẩn cấp (đoạn ma-45 quốc lộ dài 63 km; 45 quốc lộ-Nghi Sun Chang 43 km; Nghi Sơn-Điện Châu dài 50 km và Phan Thiết-Đậu Giây dài 99 km). Dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký là đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ba dự án còn lại tiếp tục chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP.

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư của tám dự án là 10.025 tỷ đồng. Trong số đó, quỹ ngân sách quốc gia khoảng 88.056 tỷ đồng, quỹ ngoài ngân sách khoảng 12.194 tỷ đồng.

Đường cao tốc cho vay Larsson-y Iraq sẽ được kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam sẽ được triển khai. Ảnh: Võ Thành

Phương án 3, chuyển đổi hình thức đầu tư thành 3 dự án, trong đó có hai dự án khẩn cấp là Mai Sơn-45, Phan Thiết-Đầu Giáp và Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Năm dự án tốc độ cao khác tiếp tục lựa chọn các nhà đầu tư dưới dạng PPP. Tổng mức đầu tư của kế hoạch này là khoảng 100.816 tỷ đồng. Cụ thể, quỹ ngân sách nhà nước là khoảng 78,461 tỷ đồng, và quỹ huy động phi ngân sách là khoảng 22.355 tỷ đồng.

Chính phủ ước tính rằng các quỹ ngân sách cần thiết cho các lựa chọn 2 và 3 là ít hơn, nhưng có nhiều rủi ro. Rủi ro là khi nguồn tín dụng thắt chặt, có một rủi ro là Quốc hội sẽ không thể hoàn thành khoản vay.

Sau hơn hai năm thực hiện, các vấn đề xảy ra dưới hình thức đầu tư hợp tác công tư trong nhiều dự án chủ yếu liên quan đến tính khả thi của việc gây quỹ cho dự án. Ước tính, các nhà đầu tư sẽ huy động khoảng 35 nghìn tỷ đồng thông qua các khoản vay ngân hàng để thực hiện các dự án này. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế, đây là một nguồn vốn tương đối lớn và khó có thể huy động ngay lập tức. Thật vậy, giống như dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, số vốn cần huy động là 6 nghìn tỷ đồng, nhưng phải qua bốn ngân hàng sắp xếp trong vài năm. Hiện tại, khả năng tài trợ cho các dự án là rất khó khăn. Cuối tháng 3, ngân hàng hứa sẽ cung cấp khoản vay 182 nghìn tỷ đồng cho dự án BOT và dư nợ 112 nghìn tỷ đồng. Trong số 116 dự án, có 59 dự án khó và khoảng 53 nghìn tỷ đồng Việt Nam có thể chuyển nợ xấu.

Về mặt Ủy ban Kinh tế Quốc gia, có hai nhóm ý kiến, bao gồm tám dự án có thể được chuyển từ vốn xã hội sang đầu tư công. Nhưng cũng có nhiều khác biệt, bởi vì trong tài chính ban đầu, bảy trong số tám dự án đã thu hút ít nhất hai nhà đầu tư. Việc sơ tuyển liên tục của dự án Đường cao tốc Bắc-Nam sẽ có tác động tiêu cực đến uy tín quốc gia, dư luận và tâm lý nhà đầu tư. Đừng quên rằng chính phủ đề xuất phân bổ 44,493 tỷ đồng (tương đương với tổng vốn kế hoạch) cho dự án trong giai đoạn 2021-2025, không phù hợp. Các dự án đầu tư ưu tiên quốc gia lớn trong giai đoạn 2017-2020 bao gồm 3 dự án đầu tư công, 8 dự án hợp tác công tư (PPP) và hợp đồng BOT. — Năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã chọn trước các nhà đầu tư quốc tế cho 8 dự án tốc độ cao này. Tuy nhiên, kể từ đó, vì “số lượng nhà đầu tư vượt qua lựa chọn trước không lớn và khả năng cạnh tranh không cao”, lựa chọn trước đã bị hủy bỏ. Vào cuối năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa chọn một nhà đầu tư quốc gia cho dự án. Cho đến nay, chu trình sơ tuyển đã hoàn tất .— Tháng 3 năm 2020, chính phủ tuyên bố sẽ đề xuất cấp phép đầu tư theo hình thức tám dự án đường cao tốc Bắc Nam. Vào đầu tư công.

Anh Duy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like