Giao thông

Cục cảnh sát giao thông đề nghị khấu trừ điểm bằng lái xe

Theo khuyến nghị của cục cảnh sát giao thông, người vi phạm sẽ bị trừ điểm. Ảnh: Bà Đỗ – Ngày 24 tháng 9, Đại tá Đỗ Thành Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết sở đang xem xét đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, trong đó có nội dung “Yêu cầu”. Điểm vào của giấy phép lái xe, trừ vi phạm giao thông .

Theo Đại tá Bình, hiện có khung xử phạt hành chính đối với vi phạm giao thông, nhưng trong trường hợp vi phạm giao thông, tài xế sẽ bị phạt và thu hồi. giấy phép. Thực tế này chạy ngược với xu hướng của thế giới. Ở Trung Quốc, nếu một người mắc lỗi giao thông, anh ta sẽ bị trừ 6/12 điểm và được cảnh báo, nếu bị trừ mọi khía cạnh, giấy phép lái xe phải được kiểm tra lại.

Ngoài ra, phó giám đốc cảnh sát giao thông cho biết, nếu áp dụng các điều khoản sau đây, “án tử hình sẽ dẫn đến tội ô nhiễm dầu” mỗi khi tài xế lái xe khấu trừ bằng lái xe Vi phạm, điều này sẽ hạn chế tác động tiêu cực và quyết định xử phạt là có sức thuyết phục, Giúp tăng cường nhận thức của người đi đường và giảm tai nạn. Ngoài các điểm nhập cảnh nói trên đối với giấy phép lái xe và sửa đổi Luật Giao thông đường bộ và các tài liệu liên quan, Bộ Cảnh sát Giao thông vận tải cho rằng cần phải đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về giấy phép lái xe. Nếu bạn chỉ cần tìm kiếm tên, hãy trừ điểm vi phạm trình điều khiển trên hệ thống đó. Hà Nội), các khoản khấu trừ sẽ làm cơ sở cho thông tin cần thiết để xác định số lần tài xế bị hãm hiếp và nơi chính quyền thực hiện các biện pháp cần thiết. “Ngoài ra, nhiều tài xế đã vi phạm tình huống này và sau đó từ bỏ giấy phép lái xe mà không phải trả tiền phạt, và sau đó dễ dàng có được giấy phép lái xe mới.” -Since 2003, chính quyền đã áp dụng phương pháp lái xe “đục lỗ” Để đánh dấu số lượng các hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Do đó, nếu giấy phép lái xe được đánh dấu hai lần, lái xe phải khôi phục giấy phép lái xe. Thay đổi mã đường cao tốc khi giấy phép lái xe bị thay đổi, nếu được đánh dấu là 3 lần, điều đó có nghĩa là bằng lái xe đã hết hạn và người lái xe phải có bằng lái xe cả về lý thuyết và thực tế. Cú đấm nặng nề vào thời điểm đó trở thành nỗi ám ảnh của tài xế. Tuy nhiên, Bộ An toàn Công cộng sau đó đã tuyên bố rằng việc đấm bằng lái xe không cho biết khi nào vi phạm xảy ra. Từ quan điểm thẩm mỹ, lực lượng lái xe không thỏa đáng, chưa kể các vấn đề tiêu cực phát sinh khi lái xe cố gắng “vận hành” giấy phép lái xe mới khi họ thường xuyên bị đánh. Năm 2007, Nghị định số 146 được ban hành, bãi bỏ yêu cầu “giấy phép đình công”. Lái xe “.

Vốn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like